30
Lis

JPK – Czy w pliku JPK_FA muszą być pozycje faktur zakupu?

W obszarze struktur JPK pojawia się bardzo wiele pytań i niejasności. Jednym z nich jest pytanie czy w ramach stuktury zawierającej faktury (JPK_FA), która będzie obowiązywała małe i średnie firmy od 01.07.2018 – konieczne jest wykazywanie pozycji faktur zakupu? Taka koncepcja pojawiła się pierwotnie w Ministerstwie Finansów – natomiast nie była to informacja w wytycznych, tylko komentarz w pytaniach i odpowiedziach. Raportowanie pozycji faktur zakupu jest jednak „opcjonalne” (niewymagane).

Czytaj dalej

Tagi:
30
Lis

JPK – generowanie plików z Taxxo

Odnosząc się do wymogów związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym – w ramach systemu Taxxo generowany będzie docelowo 1 plik kontrolny -na podstawie modułu Taxxo e-Faktura tworzony będzie plik JPK_FAKTURY – tj. obejmujący „Faktury VAT”.

Czytaj dalej

Tagi:
30
Lis

JPK – terminy dla przedsiębiorców

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązują dwa rodzaje terminów

  1. terminy związane z comiesięcznym przekazywaniem elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (plik JPK_VAT)
  2. terminy związane z przekazywaniem pozostałych plików JPK do celów kontroli – na żądanie organów

Poniżej szczegółowe informacje w tym zakresie.

Czytaj dalej

Tagi: