Zapraszamy na webinarium

 • Nadawanie kodów GTU i procedur VAT w Taxxo e-Faktura
  i Taxxo e-Dokumenty
 • Przypisywanie kodów do kontrahentów, produktów, typów faktur, serii i cykli w celu oszczędności czasu i eliminacji potencjalnych błędów
 • Wydruk faktur z kodami, wydruk ewidencji sprzedaży, eksport do Excela, podgląd kodów w e-Segregatorze
 • Przenoszenie kodów GTU i VAT w procesie księgowania dokumentów z Taxxo w różnych systemach księgowych

CZAS TRWANIA:

1 GODZINA

TERMIN

7.10.2020 godz. 14.00


Chcę zapisać się na webinarium

Kody GTU i VAT w Taxxo

na fakturach sprzedaży i zakupu
oraz w procesie księgowania faktur


Jak zorganizować obieg informacji między firmą a księgowym, aby uniknąć kar
za błędy w JPK

Czego dowiesz się podczas webinarium?

JAK WYKORZYSTAĆ TAXXO W ZAKRESIE KODÓW VAT,
ABY UNIKNĄĆ KAR Z TYTUŁU BŁĘDÓW W JPK
I USPRAWNIĆ WSPÓŁPRACĘ KSIĘGOWEGO Z FIRMĄ

KODY GTU I VAT W E-FAKTURZE

 • Możliwości wprowadzania kodów na fakturach sprzedaży wystawianych w Taxxo
 • Automatyzacja nadawania kodów dzięki przypisaniu ich do kontrahentow, produktów, serii, cykli w e-Fakturze
 • Wyszukiwanie faktur z kodami

KODY VAT W E-DOKUMENTACH

 • Możliwość wprowadzania kodów na fakturach zakupu
 • Możliwośc wprowadzania kodów na fakturach sprzedaży nie wystawionych w Taxxo a dodanych do e-Dokumentów
 • Wyszukiwanie kodów na dokumentach

PODGLĄD KODÓW PRZEZ KSIĘGOWOŚĆ

 • Włączanie kodów GTU i VAT na wydrukach faktur
 • Podgląd kodów w Ewidencji Sprzedaży
  i przy eksporcie do Excela
 • Podgląd kodów w e-Segregatorze

KSIĘGOWANIE Z KODAMI

 • Nadawanie kodów w e-Fakturze i e-Dokumentach a pobieranie danych do księgowania z kodami VAT
 • Możliwości poszczególnych systemow księgowych w zakresie importu kodów VAT z dokumentów w Taxxo

KODY VAT I GTU W TAXXO E-FAKTURA I E- DOKUMENTY

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do webinarium pozostało

Zapisz się na webinarium

Operatorem Taxxo jest Columb Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu, www.taxxo.pl