Taxxo e-projekty

Narzędzia Taxxo dla Klientów biura

Taxxo e-projekty

Internetowy system do prowadzenia analiz finansowych projektów. Łatwe i skuteczne raportowanie przychodów, kosztów i wyników na podstawie znaczników faktur.

Taxxo e-Projekty to wygodne narzędzie do monitorowania kosztów, przychodów i wyników na projektach bez konieczności prowadzenia skomplikowanej księgowości. Wystarczy prosty opis w odpowiednim polu na dokumencie, aby zebrać wielowymiarowe informacje o każdym projekcie i łatwo przeanalizować wyniki od ogółu do szczegółu. Taxxo e-Projekty pozwalają uniezależnić się od typowego procesu księgowania dokumentów, od rozbudowanego planu kont czy skomplikowanego raportowania. To najprostsze i najefektywniejsze narzędzie wielowymiarowej analizy wyników projektów, zleceń czy handlowców dla mniejszych firm.

Dodaj do obserwowanych Wypróbuj!

Przypisywanie faktur do projektów proste jak nigdy dotąd

  • Opisywanie faktur sprzedaży i zakupu dowolnymi znacznikami – każdy dokument w Platformie Taxxo w module e-Dokumenty oraz e-Faktura może zostać opisany w specjalnym polu „Projekt”. Dokument może mieć jednocześnie kilka znaczników typu projekt, grupa kosztów, grupa przychodów, osoba, itd.
  • Przypisywanie kosztów i przychodów do projektów w dowolnych kwotach lub proporcjach – podczas opisywania dokumentów możliwe jest wskazanie części kwoty (wartości lub procentu), dzięki czemu podział kosztów i przychodów na projekty jest bardzo prosty i nie wymaga skomplikowanych przeksięgowań
  • Automatyczne podpowiadanie opisów dokumentów – system zapamiętuje ostatnio wprowadzane opisy dla dokumentu wystawionego dla danego kontrahenta lub otrzymanego od danego dostawcy – dzięki temu możliwe jest bardzo szybkie kojarzenie dokument-projekt i oszczędność czasu w procesie przyporządkowywania dokumentów

Elastyczne analizy wyników niezależne od pracy księgowości

  • Niezależność od księgowościpełna elastyczność analiz i możliwość dowolnych zmian – e-Projekty to uniezależnienie się od procesów księgowych. Dzięki temu możliwe jest stosowanie dowolnych opisów, w dowolnym układzie, ich zmiana w trakcie roku, dopisywanie nowych wymiarów analiz wstecznie, automatyczna zmiana opisów.
  • Opisywanie dokumentów projektowych na przestrzeni wielu lat – w klasycznym podejściu księgowym dane finansowe zamknięte są w obrębie jednego roku, a porównywanie wyników projektów w szerszym horyzoncie wymaga ręcznego budowania zestawień. W e-Projektach wszystkie opisane dokumenty zbierane są w jednym raporcie projektowym – można analizować wyniki całego projektu niezależnie od czasu jego trwania

Wygodna analiza wyników finansowych projektów

Taxxo e-Projekty zapewnia przejrzystą analizę wyników finansowych projektów od ogółu do szczegółu.

  • Porównanie prowadzonych projektów – przychody, koszty, wynik, wynik %, okres projektu
  • Analiza struktury kosztów i przychodów projektów w dowolnym podziale – dopasowanym do branży i rodzaju działalności firmy
  • Analiza wyniku projektu i cash flow projektu w czasie – graficzny obraz finansowego wyniku projektu
  • Struktura przychodów wg odbiorców i struktura kosztów wg dostawców
  • Przegląd wszystkich dokumentów związanych z prowadzonym projektem – szybki dostęp do danych

Produkty powiązane:

Taxxo e-Dokumenty

Internetowa skrzynka na dokumenty kosztowe i skany faktur. Wygodne przekazywanie dokumentów przez klienta do biura rachunkowego. Archiwum dokumentów skanowanych online dla biura i klienta. Prowadzenie listy płatności i przelewy do faktur zakupu.

Taxxo e-Faktura

Internetowy system do fakturowania połączony z dowolnym systemem biura rachunkowego. Możliwość wystawiania wszystkich typów faktur, korekt, zaliczek oraz dokumentów kasowych. Automatyczne rozliczanie faktur dzięki połączeniu z kontem bankowym. Wezwania do zapłaty i przypomnienia o płatności.