16
lis

Taxxo e-faktura – elektroniczna ewidencja sprzedaży VAT

Obowiązek posiadania elektronicznej ewidencji sprzedaży VAT od 01.01.2018

 • W związku ze zmianą ustawy o VAT, w szczególności zmianą artykułu  109 ust. 3 , określającego zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT – wszyscy podatnicy z początkiem roku 2018 muszą posiadać ewidencję sprzedaży prowadzoną przy użyciu programu komputerowego 
 • Dotyczy to także firm, które są obsługiwane przez biura rachunkowe – należy posiadać tą ewidencję w miejscu prowadzenia działalności. Wyjątek stanowią firmy rozliczające się na podstawie kasy fiskalnej.

Ewidencja sprzedaży VAT w Taxxo e-Faktura 2.0

 • Na początku grudnia 2017 roku wszyscy użytkownicy Taxxo e-Faktura w wersji 2.0 będą mieli możliwość sporządzenia i wydrukowania ewidencji sprzedaży VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami
 • Ewidencję można wydrukować w module e-Faktura – akcja Eksportuj – Ewidencja sprzedaży VAT

16
lis

Taxxo e-faktura – a generowanie JPK_FA

Najnowsze informacje o pliku kontrolnym JPK_FA

 • Plik kontrolny JPK_FA zacznie obowiązywać średnie, małe i mikro firmy od 01.07.2018 roku.
 • W odróżnieniu od JPK_VAT nie będzie on generowany cyklicznie (co miesiąc)
 • Plik ten generowany będzie na życzenie organu podatkowego – do celów kontrolnych
 • Plik zawierać ma dane tylko z faktur sprzedaży – informacja ta została podana w tym komunikacie MF
 • Plik powinien zawierać dane faktur VAT, faktur zaliczkowych i faktur korygujących – w pliku stosowane są do nich specjalne oznaczenia “Rodzaj faktury” (VAT – podstawowa; KOREKTA – korygująca; ZAL – faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności wg art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, POZ – pozostałe.)
 • Cały czas istnieje szereg wątpliwości dotyczących tego pliku – jedną z nich jest według jakiej daty powinien być generowany (daty wystawienia, daty dostawy, daty ujęcia w deklaracji)
 • Według obecnego stanowiska Ministerstwa Finansów (zawartego w pytaniach i odpowiedziach dot. JPK) – plik ten może być generowany według kilku dat, zależnie od potrzeb organu podatkowego
 • Plik ten może być generowany dla wskazanej waluty lub wielu walut – w tym przypadku powinny być generowane osobne pliki
 • Informacje o tych wątpliwościach dot. JPK_FA można przeczytać w tym artykule 

Taxxo e-Faktura a JPK_FA

 • Taxxo e-Faktura umożliwi generowanie pliku JPK_FA już od 12. 2017
 • W Taxxo możliwe będzie wybranie daty, według której wygenerowany zostanie plik – daty wystawienia faktury, dostawy itd – a także według innych kryteriów, jeśli taki będzie wymóg Ministerstwa Finansów
 • W Taxxo możliwe będzie określenie waluty, dla której powinien być wygenerowany plik JPK_FA dzięki czemu można wygenerować osobny plik dla każdej waluty
 • Dzięki temu nasz system fakturowania będzie w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo w grudniu Taxxo e-Faktura udostępni  elektroniczną Ewidencję Sprzedaży VAT – taka forma prowadzenia ewidencji zacznie obowiązywać wszystkie firmy już od 01.01.2018 roku.

30
lis

JPK – Czy w pliku JPK_FA muszą być pozycje faktur zakupu?

W obszarze struktur JPK pojawia się bardzo wiele pytań i niejasności. Jednym z nich jest pytanie czy w ramach stuktury zawierającej faktury (JPK_FA), która będzie obowiązywała małe i średnie firmy od 01.07.2018 – konieczne jest wykazywanie pozycji faktur zakupu? Taka koncepcja pojawiła się pierwotnie w Ministerstwie Finansów – natomiast nie była to informacja w wytycznych, tylko komentarz w pytaniach i odpowiedziach. Raportowanie pozycji faktur zakupu jest jednak “opcjonalne” (niewymagane).

Czytaj dalej

Tagi:
30
lis

JPK – generowanie plików z Taxxo

Odnosząc się do wymogów związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym – w ramach systemu Taxxo generowany będzie docelowo 1 plik kontrolny -na podstawie modułu Taxxo e-Faktura tworzony będzie plik JPK_FAKTURY – tj. obejmujący „Faktury VAT”.

Czytaj dalej

Tagi:
30
lis

JPK – terminy dla przedsiębiorców

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązują dwa rodzaje terminów

 1. terminy związane z comiesięcznym przekazywaniem elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (plik JPK_VAT)
 2. terminy związane z przekazywaniem pozostałych plików JPK do celów kontroli – na żądanie organów

Poniżej szczegółowe informacje w tym zakresie.

Czytaj dalej

Tagi: