Platforma Taxxo jako jedyna na rynku integruje się z ponad 40 systemami księgowymi. Wystarczy 1 dzień, aby udostępnić dane księgowe online!

Wprowadź swoje biuro rachunkowe do Internetu i udostępnij klientom platformę raportowania online bez zmiany obecnego systemu księgowego! Oszczędź czas księgowania dzięki wczytywaniu danych z innych systemów oraz dokumentów skanowanych!
Wybierz system księgowy i sprawdź jakie Konektory Taxxo są już dostępne:

Codzienna publikacja danych do platformy internetowej udostępnianej klientom biura

- pobieranie danych księgowych z biura rachunkowego i udostępnianie ich klientom przez internet
- codzienne automatyczne aktualizowanie się danych - pobieranie zapisów i dokumentów księgowych z systemu FK
- pobieranie danych zarówno z systemów do pełnej jak i uproszczonej księgowości
- niezwykle prosta i szybka integracja - wdrożenie Platformy Taxxo połączonej z systemem księgowym trwa tylko 1 dzień!

Automatyczne raporty online dla pełnej księgowości

- publikacja danych z ksiąg handlowych do internetowej Platformy Taxxo
- dynamiczne analizy danych księgowych od ogółu do szczegółu
- analiza obrotów według kont księgowych
- dostęp do planu kont za rok bieżący i poprzednie lata
- dostęp do zapisów księgowych
- dostęp do dokumentów zaksięgowanych z możliwością wyszukiwania po różnych kryteriach
- dostęp do danych o rozrachunkach

Automatyczne raporty online dla uproszczonej księgowości

- publikacja danych z książki przychodów i rozchodów do internetowej Platformy Taxxo - analiza przychodów kosztów i dochodu w perspektywie roku i poszczególnych miesięcy
- szczegółowa analiza kosztów i przychodów za dany miesiąc
- podgląd podatkowej książki przychodów i rozchodów za dowolny okres
- zestawiania transakcji według dowolnych kryteriów (kontrahent, typ zdarzenia gospodarczego, data)