Comarch CDN XL


Konektor KsięgowyKonektor RozrachunkowyKonektor SprzedażowyKonektor ZakupowyKonektor Bankowy
niedostępnyniedostępnydostępnydostępnyniedostępny

Konektor Sprzedażowy - z e-Faktury

Automatyzacja księgowania w Comarch CDN XL dokumentów sprzedaży wystawianych w Taxxo e-Faktura poprzez:

KonektorSprzedazowyEfaPicW

  • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych przez klientów w module Taxxo e-Faktura do systemu Comarch CDN XL (format pliku Optima)
  • Wczytanie danych z dokumentu do księgi handlowej oraz rejestrów VAT
  • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Comarch CDN XL
Zobacz filmy - konektory Taxxo do Optimy

Konektor Sprzedażowy - z systemów handlowych

Automatyzacja księgowania w Comarch CDN XL  dokumentów sprzedaży wystawianych w systemach innych producentów poprzez:

KonektorSprzedazowyPicW

  • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych w systemach fakturujących i sprzedażowo-magazynowych innych producentów (np. Symfonia, Wapro, Insert itd.) do systemu Comarch CDN XL (format pliku Optima)
  • Wczytanie danych z dokumentu do księgi handlowej oraz rejestrów VAT
  • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Comarch CDN XL
Zobacz filmy - konektory Taxxo do Optimy

Konektor Zakupowy - odczyt skanów

Automatyzacja księgowania w Comarch CDN XL dokumentów zakupu poprzez:

KonektorZakupuPicW

  • Wykorzystanie mechanizmu TaxxoDigitalizer do zamiany dokumentów skanowanych na dane elektroniczne
  • Wczytywanie danych z zeskanowanych dokumentów zamieszczonych w module Taxxo e-Dokumenty bezpośrednio do Comarch CDN XL (format pliku Optima)
  • Wczytanie danych z dokumentu do ewidencji księgowej oraz rejestrów VAT – numer dokumentu, daty, dane kontrahenta, kwoty w rozbiciu na stawki VAT, waluty obce, sposób płatności, termin płatności, numer konta bankowego kontrahenta
  • Wczytywanie oraz inteligentne uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Comarch CDN XL  – wykorzystanie wcześniej założonych kontrahentów oraz automatyczne dodawanie nowych
Zobacz filmy - konektory Taxxo do Optimy

Asystent Księgowania ze skanów

Taxxo oferuje specjalne narzędzie Asystent Księgowania ułatwiające księgowanie dokumentów skanowanych w systemie Comarch CDN XL. Księgowy otwierając dowolny dokument księgowy w swoim systemie Comarch CDN XL może zobaczyć automatycznie – bez ani jednego dodatkowego kliknięcia – podgląd skanu do tego dokumentu przesłanego do Platformy Taxxo. Taxxo Asystent Księgowania, działając w tle, inteligentnie rozpozna dokument i wyświetli go na monitorze lub dowolnym tablecie.