Logotech – KSP


Konektor KsięgowyKonektor RozrachunkowyKonektor SprzedażowyKonektor ZakupowyKonektor Bankowy
niedostępnyniedostępnydostępnydostępnyniedostępny

Konektor Sprzedażowy - z e-Faktury

Automatyzacja księgowania w Logotech KSP dokumentów sprzedaży wystawianych w Taxxo e-Faktura poprzez:

KonektorSprzedazowyEfaPicW

  • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych przez klientów w module Taxxo e-Faktura do systemu Logotech KSP
  • Wczytanie danych z dokumentu do książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT
  • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w KSP

Konektor Zakupowy - Digitalizacja papierowych faktur

Automatyzacja księgowania w Logotech KSP dokumentów zakupu poprzez:

KonektorZakupuPicW

  • Wykorzystanie mechanizmu TaxxoDigitalizer do zamiany dokumentów skanowanych na dane elektroniczne
  • Wczytywanie danych z zeskanowanych dokumentów zamieszczonych w module Taxxo e-Dokumenty bezpośrednio do Logotech KSP
  • Wczytanie danych z dokumentu do ewidencji księgowej oraz rejestrów VAT – numer dokumentu, daty, dane kontrahenta, kwoty w rozbiciu na stawki VAT, waluty obce, sposób płatności, termin płatności, numer konta bankowego kontrahenta
  • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Logotech KSP