Sage Symfonia Forte – Finanse i Księgowość


Konektor KsięgowyKonektor RozrachunkowyKonektor SprzedażowyKonektor ZakupowyKonektor Bankowy
dostępnydostępnydostępnydostępnyniedostępny

Konektor Księgowy


Codzienna automatyczna publikacja danych z Ksiąg Handlowych klientów prowadzonych w Symfonia Forte Finanse i Księgowość do Platformy Taxxo. Opublikowane dane dostępne są dla klientów przez Internet w module Taxxo e-biuro rachunkowe w postaci dynamicznych raportów:

KonektorKsiegowyPicW

  • dynamiczne analizy danych księgowych od ogółu do szczegółu
  • analiza obrotów według kont księgowych
  • dostęp do planu kont za rok bieżący i poprzednie lata
  • dostęp do zapisów księgowych
  • dostęp do dokumentów zaksięgowanych z możliwością dowolnego wyszukiwania

Konektor Bankowy

Automatyzacja księgowania w Symfonii Forte Finanse i Księgowość wyciągów bankowych poprzez:

KonektorBankowyPicW

  • Wczytywanie elektronicznych wyciągów bankowych pobranych z systemów internetowej bankowości różnych banków do Symfonia FK
  • Wczytanie danych z wyciągu do ewidencji księgowej – w tym data, opis transakcji, kontrahent, kwota transakcji, strona konta (wpływ/wypływ)
  • Podpowiadanie kont księgowych na bazie ustalonego schematu księgowania założonego w Symfonii FK
Sprawdź listę obsługiwanych systemów bankowości elektronicznej