Sage Symfonia Premium – Finanse i Księgowość


Konektor KsięgowyKonektor RozrachunkowyKonektor SprzedażowyKonektor ZakupowyKonektor Bankowy
dostępnydostępnydostępnydostępnydostępny

Konektor Księgowy


Codzienna automatyczna publikacja danych z Ksiąg Handlowych klientów prowadzonych w Symfonia Premium Finanse i Księgowość do Platformy Taxxo. Opublikowane dane dostępne są dla klientów przez Internet w module Taxxo e-biuro rachunkowe w postaci dynamicznych raportów:

KonektorKsiegowyPicW

 • dynamiczne analizy danych księgowych od ogółu do szczegółu
 • analiza obrotów według kont księgowych
 • dostęp do planu kont za rok bieżący i poprzednie lata
 • dostęp do zapisów księgowych
 • dostęp do dokumentów zaksięgowanych z możliwością dowolnego wyszukiwania

Konektor Rozrachunkowy

Codzienna automatyczna publikacja danych z Ewidencji Rozrachunków prowadzonych w Symfonia Premium Finanse i Księgowość do Platformy Taxxo. Opublikowane dane dostępne są dla klientów przez Internet w module Taxxo e-biuro rachunkowe w postaci dynamicznych raportów:

 • publikacja danych z ewidencji rozrachunków z kontrahentami do internetowej Platformy Taxxo
 • analiza nierozliczonych zobowiązań z kontrahentami – dokumenty, data, kwota, termin płatności, saldo rozliczenia
 • analiza nierozliczonych należności z kontrahentami – dokumenty, data, kwota, termin płatności, saldo rozliczenia
 • automatyczna aktualizacja danych z systemu księgowego – dane dostępne online są odwzorowaniem stanu rozrachunków w systemie księgowym

Konektor Sprzedażowy - z e-Faktury

Automatyzacja księgowania w Symfonia FK dokumentów sprzedaży wystawianych w Taxxo e-Faktura poprzez:

KonektorSprzedazowyEfaPicW

 • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych przez klientów w module Taxxo e-Faktura do systemu Symfonia FK
 • Wczytanie danych z dokumentu do ewidencji księgowej oraz rejestrów VAT
 • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Symfonia FK
 • Podpowiadanie kont księgowych  i rejestrów VAT zgodnie z ustalonym w Symfonii FK schematem księgowania
Zobacz filmy - import z Taxxo do Symfonii

Konektor Sprzedażowy - z zewnętrznych systemów handlowych

Automatyzacja księgowania w Symfonii Premium Finanse i Księgowość dokumentów sprzedaży wystawianych w systemach innych producentów poprzez:

KonektorSprzedazowyPicW

 • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych w systemach fakturujących i sprzedażowo-magazynowych innych producentów (np. Insert, Optima, Wa-Pro itd.) do systemu Symfonia FK
 • Wczytanie danych z dokumentu do ewidencji księgowej oraz rejestrów VAT
 • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Symfonia FK
 • Podpowiadanie kont księgowych  i rejestrów VAT zgodnie z ustalonym w Symfonii FK schematem księgowania
Zobacz filmy - import z Taxxo do Symfonii

Konektor Zakupowy

Automatyzacja księgowania w Symfonia Premium Finanse i Księgowość dokumentów zakupu poprzez:

KonektorZakupuPicW

 • Wykorzystanie mechanizmu TaxxoDigitalizer do zamiany dokumentów skanowanych na dane elektroniczne
 • Wczytywanie danych z zeskanowanych dokumentów zamieszczonych w module Taxxo e-Dokumenty bezpośrednio do Symfonii FK
 • Wczytanie danych z dokumentu do ewidencji księgowej oraz rejestrów VAT – numer dokumentu, daty, dane kontrahenta, kwoty w rozbiciu na stawki VAT, waluty obce, sposób płatności, termin płatności, numer konta bankowego kontrahenta
 • Wczytywanie oraz inteligentne uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Symfonii FK – wykorzystanie wcześniej założonych kontrahentów oraz automatyczne dodawanie nowych
Zobacz filmy - import z Taxxo do Symfonii

Konektor Bankowy

Automatyzacja księgowania w Symfonii Premium Finanse i Księgowość wyciągów bankowych poprzez:

KonektorBankowyPicW

 • Wczytywanie elektronicznych wyciągów bankowych pobranych z systemów internetowej bankowości różnych banków do Symfonia FK
 • Wczytanie danych z wyciągu do ewidencji księgowej – w tym data, opis transakcji, kontrahent, kwota transakcji, strona konta (wpływ/wypływ)
 • Podpowiadanie kont księgowych na bazie ustalonego schematu księgowania założonego w Symfonii FK
Sprawdź listę obsługiwanych systemów bankowości elektronicznej

Asystent Księgowania ze skanów

Taxxo oferuje specjalne narzędzie Asystent Księgowania ułatwiające księgowanie dokumentów skanowanych w systemie Symfonia FK. Księgowy otwierając dowolny dokument księgowy w swoim systemie Symfonia FK może zobaczyć automatycznie – bez ani jednego dodatkowego kliknięcia – podgląd skanu do tego dokumentu przesłanego do Platformy Taxxo. Taxxo Asystent Księgowania, działając w tle, inteligentnie rozpozna dokument i wyświetli go na monitorze lub dowolnym tablecie.