Soneta eNova Księga Handlowa


Konektor KsięgowyKonektor RozrachunkowyKonektor SprzedażowyKonektor ZakupowyKonektor Bankowy
dostępnydostępnydostępnydostępnyniedostępny

Konektor Księgowy


Codzienna automatyczna publikacja danych z Ksiąg Handlowych klientów prowadzonych w Enova Księga Handlowa do Platformy Taxxo. Opublikowane dane dostępne są dla klientów przez Internet w module Taxxo e-biuro rachunkowe w postaci dynamicznych raportów:

KonektorKsiegowyPicW

 • dynamiczne analizy danych księgowych od ogółu do szczegółu
 • analiza obrotów według kont księgowych
 • dostęp do planu kont za rok bieżący i poprzednie lata
 • dostęp do zapisów księgowych
 • dostęp do dokumentów zaksięgowanych z możliwością dowolnego wyszukiwania

Konektor Rozrachunkowy

Codzienna automatyczna publikacja danych z Ewidencji Rozrachunków prowadzonych w Enova Księga Handlowa do Platformy Taxxo. Opublikowane dane dostępne są dla klientów przez Internet w module Taxxo e-biuro rachunkowe w postaci dynamicznych raportów:

 • publikacja danych z ewidencji rozrachunków z kontrahentami do internetowej Platformy Taxxo
 • analiza nierozliczonych zobowiązań z kontrahentami – dokumenty, data, kwota, termin płatności, saldo rozliczenia
 • analiza nierozliczonych należności z kontrahentami – dokumenty, data, kwota, termin płatności, saldo rozliczenia
 • automatyczna aktualizacja danych z systemu księgowego – dane dostępne online są odwzorowaniem stanu rozrachunków w systemie księgowym

Konektor Sprzedażowy - z e-Faktury

Automatyzacja księgowania w Enova Księga Handlowa dokumentów sprzedaży wystawianych w Taxxo e-Faktura poprzez:

KonektorSprzedazowyEfaPicW

 • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych przez klientów w module Taxxo e-Faktura do systemu Enova
 • Wczytanie danych z dokumentu do ewidencji księgowej oraz rejestrów VAT
 • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Enova
 • Podpowiadanie kont księgowych  i rejestrów VAT zgodnie z ustalonym w Enova schematem księgowania

Konektor Sprzedażowy - z zewnętrznych systemów handlowych

Automatyzacja księgowania w Enova Księga Handlowa dokumentów sprzedaży wystawianych w systemach innych producentów poprzez:

KonektorSprzedazowyPicW

 • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych w systemach fakturujących i sprzedażowo-magazynowych innych producentów (np. Symfonia, Optima, Insert Wa-Pro itd.) do systemu Enova
 • Wczytanie danych z dokumentu do ewidencji księgowej oraz rejestrów VAT
 • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Enova
 • Podpowiadanie kont księgowych  i rejestrów VAT zgodnie z ustalonym w systemie Enova schematem księgowania

Konektor Zakupowy

Automatyzacja księgowania w Enova Księga Hanldowa dokumentów zakupu poprzez:

KonektorZakupuPicW

 • Wykorzystanie mechanizmu TaxxoDigitalizer do zamiany dokumentów skanowanych na dane elektroniczne
 • Wczytywanie danych z zeskanowanych dokumentów zamieszczonych w module Taxxo e-Dokumenty bezpośrednio do systemu Enova
 • Wczytanie danych z dokumentu do ewidencji księgowej oraz rejestrów VAT – numer dokumentu, daty, dane kontrahenta, kwoty w rozbiciu na stawki VAT, waluty obce, sposób płatności, termin płatności, numer konta bankowego kontrahenta
 • Wczytywanie oraz inteligentne uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w systemie Enova – wykorzystanie wcześniej założonych kontrahentów oraz automatyczne dodawanie nowych

Asystent Księgowania ze skanów

Taxxo oferuje specjalne narzędzie Asystent Księgowania ułatwiające księgowanie dokumentów skanowanych w systemie Enova Księgowy otwierając dowolny dokument księgowy w swoim systemie Enova może zobaczyć automatycznie – bez ani jednego dodatkowego kliknięcia – podgląd skanu do tego dokumentu przesłanego do Platformy Taxxo. Taxxo Asystent Księgowania, działając w tle, inteligentnie rozpozna dokument i wyświetli go na monitorze lub dowolnym tablecie.