Turbo-Soft TFX Turko


Konektor KsięgowyKonektor RozrachunkowyKonektor SprzedażowyKonektor ZakupowyKonektor Bankowy
dostępnyniedostępnyniedostępnyniedostępnyniedostępny


Codzienna automatyczna publikacja danych z Ksiąg Handlowych klientów prowadzonych w systemie Turbo-Soft TFX Turko do Platformy Taxxo. Opublikowane dane dostępne są dla klientów przez Internet w module Taxxo e-biuro rachunkowe w postaci dynamicznych raportów:

KonektorKsiegowyPicW

  • dynamiczne analizy danych księgowych od ogółu do szczegółu
  • analiza obrotów według kont księgowych
  • dostęp do planu kont za rok bieżący i poprzednie lata
  • dostęp do zapisów księgowych
  • dostęp do dokumentów zaksięgowanych z możliwością dowolnego wyszukiwania