Varico KPIR Classic DOS


Konektor KsięgowyKonektor RozrachunkowyKonektor SprzedażowyKonektor ZakupowyKonektor Bankowy
dostępnyniedostępnyniedostępnyniedostępnyniedostępny

Konektor Księgowy

Codzienna automatyczna publikacja danych z Książki Przychodów i Rozchodów klientów prowadzonych w Varico KPIR  do Platformy Taxxo. Opublikowane dane dostępne są dla klientów przez Internet w module Taxxo e-biuro rachunkowe w postaci dynamicznych raportów:

KonektorKsiegowyPicW

  • analiza przychodów, kosztów i dochodu miesięczna i roczna
  • podgląd podatkowej książki przychodów i rozchodów za dowolny okres
  • podsumowanie wyników w książce przychodów i rozchodów za cały rok
  • wyszukiwanie transakcji według dowolnych kryteriów (kontrahent, typ zdarzenia gospodarczego, opis, kwota, data)
  • graficzna analiza wyników firmy