Varico Windows KsH KPIR


Konektor KsięgowyKonektor RozrachunkowyKonektor SprzedażowyKonektor ZakupowyKonektor Bankowy
niedostępnyniedostępnydostępnydostępnyniedostępny

Konektor Sprzedażowy - z e-Faktury

Automatyzacja księgowania w Varico dokumentów sprzedaży wystawianych w Taxxo e-Faktura poprzez:

KonektorSprzedazowyEfaPicW

  • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych przez klientów w module Taxxo e-Faktura do systemu Varico (format JPK_VAT)
  • Wczytanie danych z dokumentu do książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT
  • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Varico

Konektor Sprzedażowy - z systemów handlowych

Automatyzacja księgowania w Varico dokumentów sprzedaży wystawianych w systemach innych producentów poprzez:

KonektorSprzedazowyPicW

  • Wczytywanie dokumentów sprzedaży wystawianych w systemach fakturujących i sprzedażowo-magazynowych innych producentów (np. Symfonia, Optima, Insert itd.) do systemu Varico
  • Wczytanie danych z dokumentu do książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT
  • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Varico

Konektor Zakupowy

Automatyzacja księgowania w Varico dokumentów zakupu poprzez:

KonektorZakupuPicW

  • Wczytywanie zdigitalizowanych dokumentów skanowanych z modułu Taxxo e-Dokumenty do Varico
  • Wczytanie danych z dokumentu do książki przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT
  • Wczytywanie oraz uzgadnianie danych kontrahentów z faktur do słownika w Varico

Asystent Księgowania ze skanów

Taxxo oferuje specjalne narzędzie Asystent Księgowania ułatwiające księgowanie dokumentów skanowanych w systemie Varico. Księgowy otwierając dowolny dokument księgowy w swoim systemie Varico może zobaczyć automatycznie – bez ani jednego dodatkowego kliknięcia – podgląd skanu do tego dokumentu przesłanego do Platformy Taxxo. Taxxo Asystent Księgowania, działając w tle, inteligentnie rozpozna dokument i wyświetli go na monitorze lub dowolnym tablecie.