Automatyzacja księgowania - zmniejsz czas i koszty pracy księgowych

Taxxo Konektory Księgowe

Udostępnij w Internecie dane i raporty z dowolnego systemu księgowego w ciągu 1 dnia!

Konektory Księgowe Taxxo współpracują z kilkudziesięcioma systemami do pełnej i uproszczonej księgowości. Umożliwiają publikację danych księgowych zawartych w tych systemach w Platformie Taxxo i udostępnienie ich przez Internet dla wszystkich klientów biura. Konektory są tak przygotowane, aby ich instalacja i podłączenie do systemu księgowego biura zajęło tylko 1 dzień. Aktualizacja danych następuje co noc - automatycznie, bez żadnej pracy po stronie użytkownika! Dzięki temu Twoje biuro może zaoferować klientom zupełnie nową jakość obsługi - dostęp online do danych i raportów. Dzięki Konektorom Taxxo pozyskasz nowych wartościowych klientów i zwiększysz lojalność obecnych!

Dodaj do obserwowanych Sprawdź dostępność Konektorów!

Taxxo to jedyna na rynku Platforma dla biur rachunkowych tak kompleksowo zintegrowana z systemami księgowymi!

  • Ponad 35 gotowych konektorów księgowych
  • Konektory do pełnej księgowości – publikacja księgi handlowej online dla każdej spółki z o.o., spółki akcyjnej czy stowarzyszenia
  • Konektory do uproszczonej księgowości – udostępnienie książki przychodów i rozchodów online dla każdego klienta
  • Konektory do danych rozrachunkowych – aktualne należności i zobowiązania dostępne online
  • Obsługa różnych baz danych – MS SQL, Pervasive, Btrieve, dBase, Firebird, Access, Excel i inne oraz różnych systemów operacyjnych – Windows, DOS, Linux
  • Zupełnie bezobsługowa aktualizacja danych – konektory codziennie aktualizują dane automatycznie na podstawie księgowań danego dnia!
Sprawdź z jakimi systemami współpracują Konektory Taxxo

Automatyczne wykrywanie systemów księgowych i baz danych w biurze rachunkowym oraz publikacja danych online do Platformy Taxxo

Zobacz jak Platforma Taxxo integruje się z dowolnym systemem księgowym dzięki Konektorom Księgowym. W filmie zobaczysz w jaki sposób przebiega  automatyczne wykrywanie klientów z baz danych systemów księgowych, a następnie aktywowanie automatycznej publikacji tych danych, aby były dostępne dla klientów online w Platformie Taxxo.

Produkty powiązane:

Taxxo e-biuro rachunkowe

Elektroniczna komunikacja z biurem rachunkowym oraz dostęp do danych księgowych online. Moduł połączony z dowolnym systemem księgowym do pełnej lub uproszczonej księgowości.

Taxxo e-analizy finansowe

System do raportowania i analiz w MS Excel z automatyczną aktualizacją danych z systemu księgowego. Zawsze aktualne raporty finansowe w dowolnych przekrojach!