Taxxo e-Analizy Finansowe - wygodny controlling w Excelu z automatycznym pobieraniem danych z FK

Narzędzia Taxxo dla Klientów biura

Taxxo e-analizy finansowe

System do raportowania i analiz w MS Excel z automatyczną aktualizacją danych z systemu księgowego. Zawsze aktualne raporty finansowe w dowolnych przekrojach!

Dzięki Taxxo e-Analizy Finansowe dla MS Excel oszczędzisz ponad 90% czasu na przygotowywanie raportów finansowych i zwiększysz o 100% pewność zarządzania Twoją firmą. Twoje raporty takie jak menedżerski rachunek zysków i strat, budżet czy wielopoziomowa analiza kosztów wyliczą i zaktualizują się same w połączeniu z dowolnym systemem księgowym.

Dodaj do obserwowanych Wypróbuj!

ANALIZUJ WSZYSTKO CO DLA CIEBIE WAŻNE
Dzięki Taxxo e-Analizy Finansowe możesz korzystać z dostosowanych do Twojej firmy raportów tj,:
  • analizy przychodów i kosztów w dowolnych przekrojach
  • analizy rentowności – np. projektów, zleceń, działów
  • raporty rozliczeń projektów UE            
  • rachunki menedżerskie w dowolnym języku
CIESZ SIĘ WYGODĄ PRACY W ULUBIONYM EXCELU
  • oszczędź czas poświęcany na żmudne przetwarzanie danych księgowych w arkuszu- dzięki konektorom do automatycznego pobierania danych z Twojego biura rachunkowego Twój raport będzie miał zawsze aktualne dane!
  • wykorzystaj posiadane wzory raportów, wpisz do nich formuły do kont księgowych i raport gotowy!
PODEJMUJ LEPSZE DECYZJE BIZNESOWE
  • Podejmuj lepsze decyzje biznesowe dzięki wiarygodnym i zawsze aktualnym raportom – wszystkie dokumenty księgowane w systemie księgowym zostaną automatycznie uwzględnione w raporcie !
  • Bądź spokojny o jakość swoich danych – będą zawsze zgodne z danymi księgowymi, bez ich czasochłonnego weryfikowania

Dowolne raporty dla spółek rozliczanych na pełnej księgowości!

Taxxo e-Analizy Finansowe to wygodne narzędzie rozszerzające możliwości tworzenia analiz finansowych w MS Excel. Umożliwia automatyczne generowanie danych do raportów z dowolnego systemu księgowego oraz ich aktualizację za pomocą jednego kliknięcia. Jest instalowany w formie dodatku do MS Excel.

Dzięki temu można przygotować dowolne raporty oparte na planie kont i obrotach kont księgowych, takie jak: rachunki zysków i strat, bilanse, rachunki menedżerskie w językach obcych, raporty controllingowe do analizy rentowności produkcji, projektów, raporty dla wielu spółek i grup kapitałowych, rozliczenia projektów dofinansowanych z funduszy UE i wiele innych!

 

Zobacz jak to działa

Zawsze aktualne dane w Twoich raportach w Excelu!

Aktualizacja danych w raportach odbywa się automatycznie, dzięki temu raz przygotowany raport będzie uaktualniał się danymi na podstawie nowo zaksięgowanych dokumentów. Od teraz spokojnie sprostasz terminom, a korekty księgowań naniesione w ostatniej chwili nie będą powodować kolejnych godzin poprawiania raportu w Excelu. Dodatkowo raz przygotowany szablon raportu możesz wykorzystać na potrzeby wielu firm.

 

Pobierz poradnik użytkownika

Swoboda tworzenia i aktualizacji raportów przez biuro księgowe lub przez pracowników firmy!

Raport może zostać przygotowany przez biuro rachunkowe i udostępniony klientom poprzez Platformę Taxxo lub po prostu przesłany e-mailem. Może zostać także stworzony lub dowolnie zmieniony przez specjalistę – analityka wewnątrz firmy. Niezależnie od tego przez kogo został stworzony – zawsze będzie łączył się z danymi księgowymi online i automatycznie będzie aktualizował wyniki w raporcie na podstawie księgowań w systemie. Połączenie z systemem księgowym jest realizowane poprzez Konektory Księgowe zainstalowane tam gdzie jest zainstalowany system finansowo-księgowy.

Produkty powiązane:

Taxxo Konektory Księgowe

Konektory Księgowe Taxxo współpracują z kilkudziesięcioma systemami do pełnej i uproszczonej księgowości. Umożliwiają publikację danych księgowych zawartych w tych systemach w Platformie Taxxo i udostępnienie ich przez Internet dla wszystkich klientów biura.

Taxxo e-projekty

Internetowy system do prowadzenia analiz finansowych projektów. Łatwe i skuteczne raportowanie przychodów, kosztów i wyników na podstawie znaczników faktur.