16
lis

Taxxo e-faktura – a generowanie JPK_FA

Najnowsze informacje o pliku kontrolnym JPK_FA

 • Plik kontrolny JPK_FA zacznie obowiązywać średnie, małe i mikro firmy od 01.07.2018 roku.
 • W odróżnieniu od JPK_VAT nie będzie on generowany cyklicznie (co miesiąc)
 • Plik ten generowany będzie na życzenie organu podatkowego – do celów kontrolnych
 • Plik zawierać ma dane tylko z faktur sprzedaży – informacja ta została podana w tym komunikacie MF
 • Plik powinien zawierać dane faktur VAT, faktur zaliczkowych i faktur korygujących – w pliku stosowane są do nich specjalne oznaczenia “Rodzaj faktury” (VAT – podstawowa; KOREKTA – korygująca; ZAL – faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności wg art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, POZ – pozostałe.)
 • Cały czas istnieje szereg wątpliwości dotyczących tego pliku – jedną z nich jest według jakiej daty powinien być generowany (daty wystawienia, daty dostawy, daty ujęcia w deklaracji)
 • Według obecnego stanowiska Ministerstwa Finansów (zawartego w pytaniach i odpowiedziach dot. JPK) – plik ten może być generowany według kilku dat, zależnie od potrzeb organu podatkowego
 • Plik ten może być generowany dla wskazanej waluty lub wielu walut – w tym przypadku powinny być generowane osobne pliki
 • Informacje o tych wątpliwościach dot. JPK_FA można przeczytać w tym artykule 

Taxxo e-Faktura a JPK_FA

 • Taxxo e-Faktura umożliwi generowanie pliku JPK_FA już od 12. 2017
 • W Taxxo możliwe będzie wybranie daty, według której wygenerowany zostanie plik – daty wystawienia faktury, dostawy itd – a także według innych kryteriów, jeśli taki będzie wymóg Ministerstwa Finansów
 • W Taxxo możliwe będzie określenie waluty, dla której powinien być wygenerowany plik JPK_FA dzięki czemu można wygenerować osobny plik dla każdej waluty
 • Dzięki temu nasz system fakturowania będzie w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo w grudniu Taxxo e-Faktura udostępni  elektroniczną Ewidencję Sprzedaży VAT – taka forma prowadzenia ewidencji zacznie obowiązywać wszystkie firmy już od 01.01.2018 roku.