21
Paź

Nowości w Taxxo 08/2019

Przedstawiamy nowości w Taxxo udostępnione w sierpniu 2019

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Poprawki automatycznego wystawiania faktury na podstawie faktury pro-forma
 • Drobne usprawnienia

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Przyspieszenie przeglądania dokumentów skanowanych
 • Drobne usprawnienia

KLIENCI BIURA RACHUNKOWEGO

 • Obsługa klientów –  nowy widok, wygodny przegląd informacji o wszystkich klientach biura  – dokumenty klientów, podatki i ZUS klientów, sprawy klientów
 • Sprawy klientów – zbiorczy widok – zbiorczy podgląd wszystkich spraw klientów, lista otwartych spraw, informacja czy sprawa została odczytana przez klienta
 • Sprawy – możliwość dodawania spraw do faktur, dokumentów i podatków, wygodne linkowanie spraw z dokumentami
 • Strona startowa pokazuje ilość dokumentów kadrowych klienta – nowa informacja o ilości dodanych dokumentów kadrowych w danym miesiącu

ZBIORCZE NALICZANIE ZUS

 • Możliwość zbiorczego wprowadzenia składek ZUS dla działalności gospodarczych – wygodne wprowadzenie składek i wysłanie powiadomień SMS oraz e-mail do klientów odprowadzających standardowe składki ZUS
 • Obsługa naliczania ZUS dla właścicieli spółek osobowych (cywilnych, partnerskich) – możliwość wprowadzenia informacji o składkach dla wszystkich właścicieli
 • Drobne poprawki – w tym historia opłacenia podatków przez klienta
18
Lip

Nowości w Taxxo 07/2019

Przedstawiamy nowości w Taxxo udostępnione w lipcu 2019

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Nowy typ faktury –  faktura rolnicza RR 
 • Windykacja – podgląd stanu należności łącznie dla poszczególnych klientów oraz zarządzanie procesem windykacji
 • Automatyczna windykacja – przyspieszenie spływu należności – automatyczna wysyłka maili z przypomnieniami o płatnościach do klientów – zarówno przy zbliżającym się terminie płatności faktur jak i po upływie tego terminu. Można samodzielnie ustalić w jakim czasie i dla kogo wysyłane są takie powiadomienia.
 • Możliwość wystawienia dokumentu kasowego od razu po wystaweniu faktury opłaconej gotówką
 • Nowy format eksportu pliku JPK_FA (2)
 • Na dashboardzie dodano informację o fakturach wysłanych e-mailem, ale nie pobranych przez klientów (widoczne po uplywie terminu płatności faktury)
 • Poprawki dot. nazwy banku na wydruku faktury
 • Poprawki i rozbudowa API
 • Poprawka daty sprzedaży na korektach faktur

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Usprawniono pracę z podglądem skanu – zmniejszenie wielkości pól
 • Przyspieszono przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów
 • Nowa akcja “Klonuj” tworząca kopię danego skanu
 • Rozbudowano eksport przelewów – dane obejmują teraz również notę odsetkową i wezwanie do zapłaty
 • Filtr “Status digitalizacji” – ma teraz nową opcję pokazwania dokumentów “Zdigitalizowanych”
 • Taxxo Kurier – ograniczenie uprawnień dodawania dokumentów “do księgowania” jeśli ktoś ma tylko prawo do wysyłania a nie ma do akceptacji,
 • Taxxo Kurier – usprawnienie funkcji dzielenie dokumentu po pustych stronach w wielostronnym pliku PDF

NOWOŚCI W ZARZĄDZANIU KLIENTAMI 

 • W module Zarządzanie klientami rozbudowano widok “Obieg dokumentów” – widoczne jest teraz ile średnio dokumentów klienci przekazują przez Taxxo

USPRAWNIENIA W E-PODATKACH

 • Dodano możliwość wprowadzania nadpłat dla deklaracji PIT5 zaliczka i CIT zaliczka
 • Dodano nową deklarcję CIT10
 • Rozbudowano eksport do excela
 • Poprawiono sortowanie tabeli z podatkami
 • Wprowadzono poprawki obsługi podatkowej dla właścicieli spółek cywilnych i komandytowych
 • Wprowadzono poprawki w historii płatności podatków

NOWOŚĆ – SPRAWY 2.0

 • Dodano zarządzanie sprawami – widok spraw danego klienta, dodawanie spraw, edycja spraw, załączniki do spraw
14
Maj

Taxxo – co nowego w maju

Przedstawiamy nowości w Taxxo udostępnione w maju 2019

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Poprawka wysyłki faktury w języku ukraińskim
 • Wykrywanie niezgodności waluty faktury z walutą konta bankowego wybranego na fakturze – ostrzeżenie
 • Możliwość zablokowania automatycznej aktualizacji danych produktów na podstawie wystawianych faktur (ustawienia)
 • Automatyczne nadawanie kategorii księgowych do faktur sprzedaży na podstawie kontrahenta

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Możliwe jest ustawienie kategorii księgowych dla dokumentów sprzedaży
 • Dodano opcję automatycznego nadawania kategorii dla dokumentów na podstawie poprzednich dokumentów – dotyczy zarówno dokumentów sprzedaży jak i kosztowych
 • Nowy filtr “Błędy i ostrzeżenia” pokazujący np. duplikaty wykryte w procesie odczytu skanów  (widoczny w filtrach zaawansowanych)
 • Rozszerzono eksport do Excela – o kolumnę ze statusem podatnika VAT
 • Dane dokumentu typu korekta faktury rozszerzono o datę dokumentu korygowanego
 • Poprawki API w zakresie e-dokumentów

NOWOŚĆ – ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW

 • W module Zarządzanie klientami dodano nową funkcję “Obieg dokumentów
 • Obieg dokumentów ułatwia organizację przepływu faktur sprzedaży, kosztowych, zakupu towarów dla wszystkich klientów – w taki sposób, aby ich dostarczanie i księgowanie było efektywne – czyli aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu księgowym
 • Taxxo umożliwia ustawienie indywidualnego obiegu dokumentów dla każdego klienta (czy dostarcza dokumenty papierowo, elektronicznie, przez Taxxo czy w postaci pliku ze swojego systemu oraz jak te dokumenty są przetwarzane i księgowane)
 • Obieg dokumentów analizuje czy dokumenty te są księgowane automatycznie w systemie księgowym biura i proponuje wskazówki jak jeszcze bardziej zautomatyzować księgowanie
 • Karta klienta rozszerzona została o zakładkę Obieg dokumentów – w której można ustawić preferowany sposób dostarczania różnego typu faktur do księgowania w biurze rachunkowym

NOWOŚĆ – NALICZANIE PODATKÓW 2.0

 • Moduł naliczania podatków i ZUS został udostępniony w Taxxo 2.0 dla księgowych
 • Możliwe jest wprowadzanie podatków klienta podobnie jak jest to możliwe w wersji 1.0
 • Udostępniony został też podgląd wszystkich powiadomień e-mail i SMS wysyłanych do klienta – z informacjami o naliczonych podatkach
29
Mar

Taxxo – marcowe zmiany w platformie

Jak co miesiąc porcja zmian i nowości w Taxxo

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Wydruk i wysyłka faktury w języku ukraińskim
 • Drobne poprawki faktur korygujących

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Możliwość linkowania dokumentów – podczas edycji dokumentu widoczne jest pole “link” – można tam wprowadzić link do innego  dokumentu (np. skan faktury posiadać może link do skanu zamówienia)
 • Dokumenty kadrowe – w widoku biura na liście dokumentów dodano możliwość ustawiania flag
 • Dokumenty kadrowe – poprawiono zarządzanie uprawnieniami dla tego typu dokumentów
 • Przy dodawaniu nowego dokumentu poprzez “przeciągnij i upuść” możliwe jest oznaczenie go od razu jako dokument poufny
 • Poprawiono obsługę notatek do dokumentów
 • Braki  w dokumentach – dodano automatyczne powiadomienie o brakach dokumentów cyklicznych
 • Rozbudowano API w zakresie obsługi e-dokumentów i danych z digitalizacji skanów
 • Rozbudowano eksport przelewów – możliwe jest tworzenie paczki przelewów w walucie GBP

INFORMACJA O KSIĘGOWANIU DOKUMENTU

 • Dodano zakładkę Księgowanie dokumentu
 • Jeśli Taxxo połączone jest dwustronnie z systemem księgowym biura – na zakładce Księgowanie pojawi się informacja kiedy dokument został zaksięgowany oraz pod jakim numerem

NOWY DASHBOARD BIURA

 • Udostępniono nowy dashboard dla księgowego – obecnie nazwany jest “plan pracy” i pokazuje kluczowe informacje o kliencie – liczbę dokumentów, które należy zaksięgować, które wymagają weryfikacji lub wyjaśnienia, dane kontaktowe do klienta, status integracji danych oraz inne informacje

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI – ROZBUDOWA

 • Dodano zakładkę “Lista klientów bez dostępu do Taxxo” – są to firmy, w których nie dodano użytkowników lub użytkownicy Ci nie otrzymali powiadomienia z linkiem do logowania i ustalenia hasła

DANE FIRMY – ROZBUDOWA

 • Konto ZUS NRS – dodano sprawdzanie zgodności numeru konta ZUS NRS z numerem NIP – system wykrywa sytuację, w której numer NIP został zmieniony, a dane konta NRS nie są z nim zgodne

DANE BIURA – ROZBUDOWA

 • Dodano nową zakładkę “Procesy integracyjne” – w której można skonfigurować integrację dwustronną z systemem księgowym, uruchomić procesy integracyjne, a także sprawdzić czy integracje na kontach poszczególnych klientów wykonały się poprawnie
21
Sty

Taxxo – co nowego w styczniu

W styczniowej aktualizacji Taxxo znalazło się sporo nowości.

E-FAKTURA – NOWE DOKUMENTY

 • Podgląd dokumentu z możliwością edycji danych o płatności
 • Poprawka pobierania danych z GUS (kod pocztowy)
 • Poprawka wydruku kursu walutowego
 • Ustawienia – możliwość dodania i usunięcia tagów
 • API – możliwość dodawania kategorii przez API
 • API – rozbudowa kontrahentów i produktów o obsługę tagów

{su_spacer]

E-KASA 

 • Rozszerzony eksport do Excela – informacje o pozycjach

KOSZTY CYKLICZNE – WYKRYWANIE BRAKUJĄCYCH FAKTUR ZAKUPU

Udoskonalenie mechanizmu wykrywania faktur cyklicznych oraz braków w dokumentach.

 • Taxxo wykrywa faktury kosztowe, które pojawiają się co miesiąc (koszty cykliczne), oraz faktury które są powtarzające ale w nieregularnych odstępach czasu (koszty sporadyczne)
 • Dostępna jest nowa zakładka Braki w dokumentach – pokazująca jakich dokumentów cyklicznych brakuje w poprzednich miesiącach
 • Na dashboardzie pojawił się nowy box z informacją o brakujących fakturach oraz potencjalnej stracie w odliczeniu podatku i VAT, jeśli faktura nie zostanie w porę dostarczona do księgowości

INFORMACJA O KSIĘGOWANIU DOKUMENTU

 • Dodano zakładkę Księgowanie dokumentu
 • Jeśli Taxxo połączone jest dwustronnie z systemem księgowym biura – na zakładce Księgowanie pojawi się informacja kiedy dokument został zaksięgowany oraz pod jakim numerem

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Poprawki działania not księgowych (nota kosztowa i przychodowa)
 • Poprawki działania pola do zapłaty
 • Dodano techniczną możliwość szybkiego przeniesienia wszystkich e-faktur do e-dokumentów (zakładka Przychody) z danego roku
 • Ustawienia – możliwe jest dodawanie i usuwanie tagów w ustawieniach e-dokumentów

DANE FIRMY

 • Konto ZUS NRS – dodano automatyczne sprawdzanie czy numer konta zgadza się z numerem NIP firmy
 • Ustawienia podatkowe – dodano pole Rodzaj działalności
 • Ustawienia ZUS – nowa zakładka z możliwością ustawienia jaki rodzaj ZUS jest odprowadzany, nowa opcja ZUS od przychodu
 • Inne poprawki
05
Gru

Taxxo – grudniowe zmiany – nota księgowa, koszty cykliczne, taxxo kurier

Początek grudnia przyniósł nowe możliwości w Taxxo.  Zapraszamy do zapoznania się.

E-FAKTURA – NOWE DOKUMENTY

 • Nota księgowa i nota uznaniowa – nowe typy dokumentów
 • Wyszukiwanie kontrahentów zagranicznych po NIP w rejestrze VIES (unijny rejestr podatników VAT

KOSZTY CYKLICZNE – WYKRYWANIE BRAKUJĄCYCH FAKTUR ZAKUPU

Taxxo pilnuje, aby podatki klientów były jak najniższe!

Dzięki wyłapaniu braków faktur zakupu – twoja firma unika sytuacji, w której nie ma prawa do wliczenia faktury w koszty czy odliczenia podatku VAT!

 • W widoku biznesowym dostępna jest zupełnie nowa funkcja Koszty cykliczne
 • Koszty cykliczne to inteligentne wykrywanie powtarzających się faktur kosztowych – co miesiąc, co kwartał – np. za energię, internet, usługi
 • Taxxo wykrywa takie cykle faktur i sygnalizuje o brakujących dokumentach

UDOSKONALONY TAXXO KURIER DO WYSYŁANIA SKANÓW

 • Udostępniony został nowy Taxxo Kurier do wysyłania skanów z folderu komputera
 • Do każdego folderu, z którego pobierane są skany, można przypisać kategorię księgową, tagi oraz informację czy dokumenty są opłacone
 • Dla klientów, którzy mają kilka firm w Taxxo, istnieje możliwość połączenia kont w Taxxo Kurierze i pracy na jednym loginie – wysyłka dokumentów skanowanych do wielu firm równocześnie

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Automatyczne sprawdzanie kontrahentów w rejestrze VAT po digitalizacji faktur
 • Na podglądzie dokumentu widoczny jest status VAT kontrahenta
 • Kurs waluty pokazywany jest do 4 miejsc po przecinku w widoku biznesowym
 • Poprawki w zakresie edycji dokumentu typu wyciąg bankowy
 • W ustawieniach nowa opcja czy drukować kod paskowy na dokumentach elektronicznych (np. wysłanych mailem)
 • Eksport przelewów – uwzględnia teraz również dokumenty proforma
 • Eksport do Excela – wzbogacony o numer rejestracyjny auta oraz datę dodania dokumentu
 • Lista dokumentów “Do zapłaty” dodatkowo pokazuje ostrzeżenie jeśli dokument jest nie zweryfikowany lub nie zaakceptowany
 • Lista dokumentów “Koszty” uwzględnia typy “polisa” i “nota”
 • Poprawki API w zakresie tagów

USPRAWNIENIA W KSIĘGOWANIU DOKUMENTÓW 

 • e-Segregator – nowy układ okna oraz dodatkowe informacje związane z dokumentem
 • import kategorii księgowych z systemów księgowych np. Optima
 • wystawianie faktur sprzedaży i dokumentów kasowych w imieniu klienta – biuro rachunkowe może – po uzgodnieniu z klientem – włączyć w e-fakturze opcję wystawiania faktur w imieniu klienta (na swoim panelu)
29
Paź

Taxxo – nowości w październiku – własne kategorie księgowe, sprawdzanie podatników VAT

W październiku wprowadziliśmy w Taxxo dużo usprawnień dla księgowych.

WŁASNE KATEGORIE KSIĘGOWE 

 • Własne kategorie księgowe – szybsze księgowanie faktur po digitalizacji skanów
 • Kategorie księgowe rozszerzają funkcjonalność dotychczasowych „schematów księgowych” dla dokumentów skanowanych
 • Możliwe jest przypisanie własnej kategorii na dokumencie przed pobraniem go do księgowania
 • Dla każdego klienta i dla każdego systemu księgowego można ustawić własną listę kategorii (Księgowanie dokumentów – Ustawienia)
 • Każda kategoria księgowa może mieć przypisany inny sposób księgowania – kolumnę KPIR, konta w pełnej księgowości, odliczenia VAT, opis
 • Szczegółowy sposób działania kategorii zależy od posiadanego systemu księgowego

SPRAWDZANIE STATUSU PODATNIKA VAT

 • Na zakładce Księgowanie dokumentów dodana została kolumna Status VAT
 • Można zaznaczyć dowolną ilość dokumentów i zbiorczo sprawdzić status VAT kontrahentów
 • Status VAT sprawdzany jest w polskiej bazie VAT oraz bazie podmiotów europejskich VIES
 • Wynik sprawdzenia jest automatycznie zapisywana w historii dokumentu

FIRMA – USTAWIENIA PODATKOWE

 • W danych firmy pojawiła się nowa zakładka Ustawienia podatkowe
 • Można w niej ustawić parametry podatkowe oraz listę deklaracji
 • Do tej pory możliwe to było tylko w starszej wersji Taxxo

 

13
Sie

Taxxo – nowości w sierpniu – Cash Flow 2.0!

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 8 sierpnia 2018

 • Nowy moduł Taxxo e-Cash Flow 2.0 – lepsza kontrola finansów firmy
 • Prognoza stanu gotówki – ile gotówki będzie dostępne w firmie, jeśli nasi klienci zapłacą za wystawione im faktury, a my zapłacimy za faktury kosztowe i podatki
 • Analiza przeterminowania – jak bardzo zaległe są nasze należności i zobowiązania oraz jaka jest ich szansa odzyskania na dzień dzisiejszy
 • e-Cash flow wykorzystuje dokumenty wystawione w module e-Faktura, skany faktur dodane do e-Dokumentów oraz podatki naliczone przez biuro w module e-Podatki
 • Dodatkowo można wpisać stan środków na kontach bankowych oraz doliczyć stan gotówki na podstawie e-Kasy

 • Zakładka “Do zapłaty” uwzględnia nowe typy dokumentów do opłacenia
 • Poprawiono przenoszenie e-faktur do e-dokumentów
 • Dodano możliwość trwałego usunięcia dokumentów z Kosza

 • Poprawki zaokrągleń na wydruku, zaliczkach i korektach
 • Istotne przyspieszenie działania e-faktury
 • Fakturowanie cykliczne – w tabeli cyklów zawieszonych i zakończonych widać przyczynę zawieszenia i zakończenia danego cyklu
 • Drobne poprawki ustawień kont bankowych
13
Lip

Taxxo – nowości w lipcu

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 13 lipca 2018

 • Na widoku biznesowym dodano możliwość edycji tabelki z VAT
 • W tabelce dokumentów dodano kolumny netto i VAT
 • Zwiększyliśmy wygodę pracy z dokumentami podczas edycji – pola opisujące dokument zostały podzielone na zwijane panele, system zapamiętuje układ paneli dla każdego użytkownika
 • Obsługa split payment – w okienku płatności za dokument pojawil się suwak “Split payment” – jego włączenie pokazuje dane do przelewu tj. VAT i NIP
 • Rozszerzono eksport dokumentów do Excela – rozszerzono ilość informacji o dokumentach, które są zapisywane do Excela, dzięki czemu można łatwo kontrolować poprawność odczytu skanów i uzyskać komplet informacji o każdym skanie
 • Udostępniono API do e-dokumentów – możliwa jest integracja z e-dokumentami poprzez API (np. pobranie danych odczytanych skanów bezpośrednio do innego systemu)

 • Poprawki wydruku faktury zaliczki w 2 walutach
 • Usprawnienia cykli fakturowania – w tym poprawka przenoszenia faktur z cykli do księgowania
 • Różne drobne poprawki