30
lis

JPK – raportowanie Faktur VAT przez małe i średnie podmioty od 07.2018

Od lipca 2018 roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy podlegają obowiązkowemu raportowaniu pozostałych struktur JPK – w tym muszą udostępniać plik Faktury VAT (JPK_FA). Poniżej najciekawsze pytania i odpowiedzi w tym zakresie, skierowane do Ministerstwa Finansów.

W jaki sposób klasyfikować faktury do okresu, za który będzie zażądane przedstawienie JPK. Czy ma być do: data wpływu faktury, data zaksięgowania danej faktury?

Odpowiedź MF: Struktura faktur VAT (JPK_FA) nie musi się uzgadniać do VAT-7. Kryteria dotyczące faktur będą głównie zależały od rodzaju i zakresu ksiąg, do rozliczenia których będą służyły i każdorazowo będą wskazywane przez organ podatkowy.

 

Jaka data znajdująca się na fakturze będzie decydowała o ujęciu jej w pliku JPK_FA? Będzie to Data wystawienia, data sprzedaży, data wpływu (faktura zakupu), czy też może data ujęcia faktury w deklaracji VAT?

Odpowiedź MF: Datą faktury decydującą o ujęciu w pliku może być każda z wyżej wymienionych. Najczęściej będzie to data ujęcia faktury w deklaracji VAT lub w okresie sprawozdawczym dla ksiąg. Określało to będzie postanowienie organu podatkowego.

 

Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe? Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK.

Odpowiedź MF: Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.

 

 

Tagi: