30
lis

JPK – raportowanie ewidencji VAT przez małe i średnie podmioty od 01.2017

Już niebawem – od stycznia 2017 – wchodzi w życie obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez małych i średnich przedsiębiorców w zakresie comiesięcznej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (plik JPK_VAT). W tym artykule prezentujemy wybrane zagadnienia z tego zakresu.

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na szereg pytań w zakresie struktur JPK, zadanych przez przedsiębiorców oraz firmy tworzące oprogramowanie księgowe. Poniżej najciekawsze z nich.

Czy struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT ma się uzgadniać do deklaracji VAT-7? Czy w strukturze tej należy wykazywać jedynie dokumenty, które zostały uwzględnione w deklaracjach VAT-7 za okresy, którego dotyczy JPK, niezależnie od daty ich zaksięgowania?

Przykładowo – faktura zakupowa zaksięgowana w lipcu ale w deklaracji VAT-7 ujęta w sierpniu zostanie pokazana w JPK za okres sierpniowy. W takim przypadku – jak rozumiem – wystąpić może następująca hipotetyczna sytuacja: • Władze podatkowe żądają JPK dotyczącego okresu sierpniowego • Faktura zakupowa zaksięgowana w lipcu ale ujęta do VAT-7 w sierpniu • W JPK w strukturze ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – pokazana • W JPK w strukturze księgi rachunkowe – nie pokazana, bo zaksięgowana wcześniej.

Odpowiedź: MF: Sposób rozumowania jest prawidłowy. W praktyce jednak organy podatkowe w takiej sytuacji będą pobierały księgi rachunkowe i faktury za okresy obejmujące kompletne rozliczenie VAT, tj. obejmujące miesiąc poprzedni i następujący po właściwym miesiącu rozliczeniu VAT.

 

Czy w tym pliku należy ująć tylko obrót dokumentowany za pomocą faktur VAT, czy także obrót dokumentowany paragonami albo notami księgowymi? Czy dla paragonów i ewentualnie not przygotowane zostaną osobne struktury JPK?

Odpowiedź MF: Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna zawierać paragony i noty księgowe (jeśli noty podatnik wystawia dla operacji, których nie dokumentuje fakturami lub paragonami). Będą przygotowane oddzielne struktury dla paragonów.

 

Czy w strukturze „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Odpowiedź MF: Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy”.

 

Czy w JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT dokumenty muszą być ułożone wg daty ujęcia w ewidencji VAT?

Odpowiedź MF: Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika

 

Czy korekta deklaracji VAT będzie niosła ze sobą obowiązek każdorazowego załączania „aktualnej” ewidencji VAT? Jak powyższe odnosi się do korekt okresów sprzed 01.07.2016?

Odpowiedź MF: TAK, korekta deklaracji za okresy po 01.07.2016 r. będzie powodowała obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury JPK_VAT. Plik JPK_VAT nie dotyczy okresów sprzed 01.07.2016 r. 8.

 

Czy rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi być ewidencjonowany co miesiąc (JPK_VAT), niezależnie czy deklaracja jest miesięczna czy kwartalna?

Odpowiedź MF: TAK, rejestry zakupu i sprzedaży muszą odzwierciedlać dane podlegające wykazaniu w deklaracji VAT.

 

Tagi: