30
lis

JPK – terminy dla przedsiębiorców

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązują dwa rodzaje terminów

 1. terminy związane z comiesięcznym przekazywaniem elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (plik JPK_VAT)
 2. terminy związane z przekazywaniem pozostałych plików JPK do celów kontroli – na żądanie organów

Poniżej szczegółowe informacje w tym zakresie.

Od kiedy comiesięczne pliki JPK – ewidencja VAT

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

 • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Od kiedy pliki JPK na żądanie organów skarbowych

Na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK w następujących terminach:

 • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstw

W tych terminach do celów kontroli podmioty muszą udostępnić takie pliki JPK jak:

 • JPK_FA – Faktury VAT
 • JPK_KR – Księgi rachunkowe
 • JPK_PKPIR – Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • JPK_WB – Wyciągi bankowe
 • JPK_MAG – Magazyn
 • JPK_EWP – Ewidencja przychodów

Więcej informacji o JPK znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów

Tagi: