30
lis

JPK – generowanie plików z Taxxo

Odnosząc się do wymogów związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym – w ramach systemu Taxxo generowany będzie docelowo 1 plik kontrolny -na podstawie modułu Taxxo e-Faktura tworzony będzie plik JPK_FAKTURY – tj. obejmujący „Faktury VAT”.

W pliku tym, zgodnie z wymogami, zawarte będą informacje o wszystkich wystawionych fakturach, łącznie z pozycjami tych faktur. Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez MF, w przypadku mikro małych i średnich firm – wymóg generowania tego pliku JPK obowiązuje od 1.07.2018. Udostępnianie pliku odbywać się będzie na żądanie organu kontroli skarbowej (nie jest to plik comiesięczny).

Eksport z Taxxo e-Faktury do pliku kontrolnego JPK_FAKTURY zostanie przygotowany do końca 2017 roku, czyli odpowiednio wcześniej niż przewiduje termin ustawowy.

W przypadku innej struktury JPK tj. ewidencji sprzedaży i zakupu VAT (JPK_VAT), wysyłanej comiesięcznie  –  dane te muszą być zgodne z deklaracjami VAT, dlatego też powinny być generowane bezpośrednio z systemu księgowego. System księgowy posiada wszystkie niezbędne dane do wygenerowania tego pliku (zarówno sprzedaż jak i zakup, dodatkowo odpowiednie daty związane z rozliczaniem VAT).  W związku z powyższym plik ten nie będzie generowany z Taxxo e-Faktury. Obowiązek comiesięcznego udostępniania pliku JPK_VAT dla małych i średnich firm wchodzi w życie we wcześniejszym terminie  tj. 01.01.2017.

Tagi: