30
lis

JPK – Czy w pliku JPK_FA muszą być pozycje faktur zakupu?

W obszarze struktur JPK pojawia się bardzo wiele pytań i niejasności. Jednym z nich jest pytanie czy w ramach stuktury zawierającej faktury (JPK_FA), która będzie obowiązywała małe i średnie firmy od 01.07.2018 – konieczne jest wykazywanie pozycji faktur zakupu? Taka koncepcja pojawiła się pierwotnie w Ministerstwie Finansów – natomiast nie była to informacja w wytycznych, tylko komentarz w pytaniach i odpowiedziach. Raportowanie pozycji faktur zakupu jest jednak “opcjonalne” (niewymagane).

  • Zgodnie z ustawodawstwem PL i UE raportowanie pozycji faktur zakupu nie jest wymagane. Konieczność szczegółowego raportowania faktur zakupu jest niezrozumiała, bowiem żaden przepis prawa krajowego, ani prawa europejskiego nie nakłada na prowadzącego księgi rachunkowe obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej dla faktur zakupu. Ewidencja księgowa jest prowadzona jedynie w ujęciu wartościowym.
  • Pole pozycji faktury w pliku JPK_FA jest „dodatkowe/opcjonalne” Każde z pól raportowych w strukturze JPK zawiera wskazanie czy jest obowiązkowa czy dodatkowa. Aktualna struktura raportowa JPK_FA w sekcji „wiersze” tj. w części gdzie raportowane są szczegółowe pozycje faktury zawiera oznaczenia, że te dane są nieobowiązkowe. Czyli plik przejdzie walidację wówczas, gdy w tej sekcji zostanie wykazana jedyna wymagana informacja z faktury, tj. jej numer własny.
  • Raportowanie danych w strukturach JPK ma odpowiadać stanowi faktycznemupodatnik raportuje takie dane jakie posiada w ewidencji
  • Jeżeli ewidencjonuje zakupy towarowe szczegółowo w programie magazynowym na podstawie faktur, może je wyeksportować szczegółowo do JPK_FA.
  • Jeżeli natomiast faktury kosztowe rejestruje tylko w ujęciu wartościowym w programie finansowo-księgowym, to powinien w strukturze JPK_FA zaprezentować faktury zakupu w uproszczonej postaci tylko te dane, które są obowiązkowe.
Tagi: