Digitalizacja i OCR 2.0 – zamień skanowane faktury na dane

Taxxo Digitalizer 2.0 – najnowsza wersja systemu do odczytywania skanowanych faktur dla biur rachunkowych. Wygodny interfejs użytkownika, dwa tryby odczytu – OCR i pełny z weryfikacją danych. Elektroniczne archiwum na faktury – dostępne dla księgowych oraz klientów.

Digitalizacja 2.0 – szybkie dodawanie skanowanych faktur – widok księgowy

Taxxo Digitalizer 2.0 – najnowsza wersja systemu do odczytywania skanowanych faktur dla biur rachunkowych. Wygodny interfejs użytkownika, dwa tryby odczytu – OCR i pełny z weryfikacją danych. Elektroniczne archiwum na faktury – dostępne dla księgowych oraz klientów.

Digitalizacja 2.0 – jak zmieniać tryb odczytywania skanów w panelu biura

Taxxo Digitalizer 2.0 zapewnia dwa tryby odczytu skanowanych faktur – tryb OCR i tryb pełnego odczytu gwarantujący 100% poprawności danych. Film pokazuje jak zmieniać tryb na koncie biura rachunkowego oraz jak wygląda proces odczytu dokumentów w obu trybach.

Digitalizacja 2.0 – jak dodać nowego klienta w panelu biura 2.0

Film pokazuje jak dodać nowego klienta w panelu biura, korzystając z Platformy Taxxo 2.0.

Taxxo e-Faktura 2.0 – jak wystawić pierwszą fakturę

Taxxo e-Faktura 2.0 to najlepszy system fakturowania online dla firm usługowych.

Taxxo e-Faktura 2.0 – jak ustawić logo i szablon wydruku

Taxxo e-Faktura 2.0 to najlepszy system fakturowania online dla firm usługowych.

Taxxo e-Faktura 2.0 – jak rozliczać zapłacone faktury

Taxxo e-Faktura 2.0 to najlepszy system fakturowania online dla firm usługowych.

Taxxo e-Faktura 2.0 – jak sprawdzić listę nieopłaconych faktur

Taxxo e-Faktura 2.0 to najlepszy system fakturowania online dla firm usługowych.

Taxxo e-Faktura 2.0 – jak wysyłać wezwania do zapłaty

Taxxo e-Faktura 2.0 to najlepszy system fakturowania online dla firm usługowych.

TaxxoBox – skrzynka na skanowane faktury i lista płatności online

Taxxo DiggiBox – inteligentna skrzynka online na faktury i dokumenty firmowe przedsiębiorcy – faktury, rachunki, umowy, kadry. Automatyczna zamiana skanów na dane. Gotowa lista płatności. Realizacja przelewów do faktur.

TaxxoBox – szybkie dodawanie faktur przez maila

Taxxo to wygodna skrzynka na skanowane faktury kosztowe i zarządzanie płatnościami za faktury dla klientów oraz narzędzie do automatyzacji księgowania dla biur. Filmik pokazuje jak dodać faktury otrzymywane od kontrahentów mailem.

TaxxoBox – jak prowadzić listę płatności i tworzyć przelewy do faktur kosztowych

Taxxo DiggiBox – film pokazuje jak prowadzić wygodną listę płatności faktur kosztowych, jak oznaczać statusy płatności i tworzyć przelewy do bankowości elektronicznej.

Taxxo Digitalizer – dodawanie skanów z folderów – konfiguracja Taxxo Kuriera dla biura rachunkowego

Film pokazuje wykorzystanie narzędzia Taxxo Kurier przez biuro rachunkowe do automatycznego przesyłania skanów z folderów komputera do Taxxo celem ich odczytania.

Wystawianie faktur sprzedaży VAT oraz rachunków

Zobacz jak łatwo wystawić fakturę sprzedaży, rachunek oraz fakturę zagraniczną w Taxxo e-Faktura.

Wystawianie dokumentów kasowych i raportu z kasy

Zobacz jak wystawić dokument kasa przyjmie, kasa wyda oraz stworzyć raporty kasowy.

Wczytywanie danych do systemu księgowego po digitalizacji faktur

Zobacz jak wygodne może być automatyczne księgowanie dokumentów! Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu księgowego danych z dokumentów, które zostały zeskanowane i umieszczone w module Taxxo e-Dokumenty. a następnie zdigitalizowane przy pomocy usługi Taxxo Digitalizer.

Podgląd skanu wprost z systemu księgowego dzięki Asystentowi Taxxo

Ten film pokazuje jak łatwo można podglądnąć zeskanowany do Taxxo dokument, bez wychodzenia z programu księgowego! Dzięki Asystentowi Taxxo księgowy może skupić się na pracy, a Taxxo dostosuje się do jego systemu księgowego i automatycznie powiąże dokumenty skanowane z dokumentami księgowymi.

Zarządzanie płatnościami – aktualny kalendarz płatności

Zobacz jak komfortowo i skutecznie planować płatności oraz analizować płynność finansową firmy.

Automatyczne pobieranie danych z systemu księgowego i publikacja online w Taxxo

Zobacz jak Platforma Taxxo integruje się z dowolnym systemem księgowym dzięki Konektorom Księgowym. W filmie zobaczysz w jaki sposób przebiega  automatyczne wykrywanie klientów z baz danych systemów księgowych, a następnie aktywowanie automatycznej publikacji tych danych, aby były dostępne dla klientów online w Platformie Taxxo.

Jak rozszerzyć swojego Excela o e-Analizy finansowe

Zobacz jak zainstalować rozszerzenie e-Analizy Finansowe dla MS Excel, by zyskać bezpośredni dostęp do danych księgowych i tworzyć raporty, które wyliczają się same.

Szybkie generowanie raportów finansowych w Excelu

Zobacz jak szybko stworzyć dowolne raporty w Excelu, oparte na danych z wybranych kont księgowych. Raporty aktualizują się automatycznie dzięki wykorzystaniu funkcji finansowych Taxxo e-Analizy Finansowe.

Naliczanie podstawy opodatkowania CIT dla spółki w Excelu

Zobacz jak wykorzystać Taxxo e-Analizy Finansowe do stworzenia arkusza, który sam przeliczy podatek CIT dla firmy prowadzącej pełną księgowość i automatycznie zaktualizuje dane po zaksięgowaniu nowych dokumentów.

Automatycznie wyliczany rachunek zysków i strat w Excelu

Zobacz jak dzięki Taxxo e-Analizy Finansowe możesz dostarczyć klientom zawsze aktualne sprawozdania finansowe – bez wysiłku! Wystarczy przygotować szablon w Excelu i przesłać go klientowi. Raport sam uaktualni się danymi po zaksięgowaniu nowych dokumentów!

Analiza kosztów spółki w dowolnym przekroju i języku

Obejrzyj jak przygotować przykładowy raport analizy kosztów dla klienta z użyciem Taxxo e-Analizy Finansowe. Raport może mieć dowolny przekrój, zgodny z planem kont spółki, a także być przygotowany w dowolnym języku. Dane w raporcie wyliczą się same – łącząc online z systemem księgowym biura.

Optima KH – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (1) Konfiguracja wstępna

Film pokazuje przykładową konfigurację systemu Optima Księga Hanldowa – niezbędną przed pierwszym importem danych faktur zakupu z Taxxo.

Optima KH – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (2) Pobranie danych z Taxxo

Film prezentuje w jaki sposób pobrać dane faktur zakupu z Taxxo (odczytanych przez Taxxo Digitalizer), w formacie zgodnym z systemem Optima

Enova KH – wczytywanie faktur zakupu i sprzedaży – Import do rejestrów VAT i KH

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Enova faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo oraz faktur sprzedaży  – import do Rejestrów VAT oraz predekretacja do księgi handlowej. 

Enova KPIR – wczytywanie faktur zakupu i sprzedaży – Import do rejestrów VAT i KPIR

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Enova faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo oraz faktur sprzedaży  – import do Rejestrów VAT oraz predekretacja do KPIR. 

Optima KH – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (3) Import do Rejestru VAT i księgowanie do Księgi Handlowej

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Optima faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – import poprzez Rejestry VAT, zaksięgowanie dokumentów oraz wygenerowanie rozrachunków i rozliczeń.

Optima KP – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (4) Import do Rejestru VAT i KPIR

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Optima Księga Podatkowa faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – import poprzez Rejestry VAT, zaksięgowanie dokumentów w książce przychodów i rozchodów oraz wygenerowanie rozliczeń.

Optima KH – import faktur zakupu po digitalizacji – (5) Praca rozproszona – konfiguracja

Film pokazuje jak skonfigurować system Optima w celu importu dokumentów sprzedaży i zakupu z systemu Taxxo z wykorzystaniem konektora Praca Rozproszona.

Optima KH – import faktur zakupu po digitalizacji – (6) Praca rozproszona – import do rejestru VAT

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Optima faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – import poprzez konektor Praca Rozproszona do rejestrów VAT.

Optima – Szybki podgląd skanu bezpośrednio z systemu księgowego – Asystent Taxxo

Najnowszy Asystent Taxxo umożliwia podgląd skanu z dowolnego systemu księgowego zupełnie automatycznie – bez klikania, z użyciem autorskiej technologii NoClick! Wystarczy otworzyć dokument w systemie księgowym, aby zobaczyć jego podgląd w drugim oknie, na drugim monitorze lub tablecie. W tym filmie pokazujemy jak działa Asystent Taxxo z systemem Comarch Optima.  

Symfonia FK – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (1) Konfiguracja przed importem

Film  pokazuje proces konfiguracji systemu Sage Symfonia  niezbędny przed pierwszym importem danych faktur zakupu z Taxxo (odczytanych ze skanów faktur przez Taxxo Digitalizer)

Symfonia FK – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (2) Pobieranie paczek z Taxxo

Film  pokazuje proces pobierania paczek zawierających faktury zakupu zdigitalizowane przez Taxxo – w formacie zgodnym z systemem Sage Symfonia Finanse i Księgowość.

Symfonia FK – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (3) Import i księgowanie

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Sage Symfonia Finanse i Księgowość faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – pre-księgowanie dokumentów, automatyczne wypełnienie rejestrów VAT oraz rozrachunków.

Symfonia FK – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji -(3b) Import i księgowanie faktur brutto – bez odliczenia VAT

Film pokazuje proces pobierania danych faktur zakupu zdigitalizowanych w Taxxo od których nie przysługuje odliczenie VAT (księgowanie brutto) do systemu Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia FK – wczytywanie faktur sprzedaży z Taxxo e-Faktura – odwrotne obciążenie

Taxxo e-Faktura – film pokazuje proces wczytywania faktur sprzedaży typu odwrotne obciążenie wystawionych w Taxxo e-faktura do systemu Sage Symfonia Finanse i Księgowość  – predekretację oraz wczytanie danych do rejestru VAT.

Symfonia MK – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – Import i księgowanie

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Sage Symfonia Mała Księgowość faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – wczytanie faktur z pliku, automatyczne wypełnienie rejestrów VAT, danych w książce przychodów i rozchodów oraz informacji o płatności.

Symfonia – Szybki podgląd skanu bezpośrednio z systemu księgowego – Asystent Taxxo

Najnowszy Asystent Taxxo umożliwia podgląd skanu z dowolnego systemu księgowego zupełnie automatycznie – bez klikania, z użyciem autorskiej technologii NoClick! Wystarczy otworzyć dokument w systemie księgowym, aby zobaczyć jego podgląd w drugim oknie, na drugim monitorze lub tablecie. W tym filmie pokazujemy jak działa Asystent Taxxo z systemem Sage Symfonia Finanse i Księgowość.  

Insert GT – Szybki podgląd skanu bezpośrednio z systemu księgowego – Asystent Taxxo

Najnowszy Asystent Taxxo umożliwia podgląd skanu z dowolnego systemu księgowego zupełnie automatycznie – bez klikania, z użyciem autorskiej technologii NoClick! Wystarczy otworzyć dokument w systemie księgowym, aby zobaczyć jego podgląd w drugim oknie, na drugim monitorze lub tablecie. W tym filmie pokazujemy jak działa Asystent Taxxo z systemem Insert GT.  

Insert Rewizor GT – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (1) Konfiguracja wstępna

Film pokazuje przykładową konfigurację systemu Insert Rewizor GT – niezbędną przed pierwszym importem danych faktur zakupu z Taxxo.

Insert Rewizor GT – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (2) Pobranie danych z Taxxo

Film prezentuje w jaki sposób pobrać dane faktur zakupu z Taxxo (odczytanych przez Taxxo Digitalizer), w formacie zgodnym z systemem Insert Rewizor GT

Insert Rewizor GT – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (3) Import i księgowanie

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Insert Rewizor GT faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – import poprzez Rejestry VAT, zaksięgowanie dokumentów oraz wygenerowanie rozrachunków i rozliczeń.

Insert Rewizor GT – wczytywanie faktur sprzedaży z Taxxo – (1) Konfiguracja wstępna

Film pokazuje proces konfiguracji systemu Insert Rewizor GT niezbędny przed pierwszym importem danych faktur sprzedaży z Taxxo (wystawionych w Taxxo e-Faktura bądź wgranych z systemu innego producenta w celu konwersji na system Insert)

Insert Rewizor GT – wczytywanie faktur sprzedaży z Taxxo – (2) Pobranie danych i księgowanie

Film prezentuje import i księgowanie faktur sprzedaży w systemie Insert Rewizor GT. Faktury mogą być wystawione w Taxxo e-Faktura bądź w systemie innego producenta i dzięki Taxxo zamienione na format obsługiwany przez system Insert.

Insert Rachmistrz GT – wczytywanie faktur sprzedaży z Taxxo – (1) Konfiguracja wstępna

Film pokazuje proces konfiguracji systemu Insert Rachmistrz GT niezbędny przed pierwszym importem danych faktur sprzedaży z Taxxo (wystawionych w Taxxo e-Faktura bądź wgranych z systemu innego producenta w celu konwersji na system Insert)

Insert Rachmistrz GT – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (3) Import i księgowanie

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu Insert Rachmistrz GT faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – pobranie paczki danych, import  do rejestrów i KPIR, zaksięgowanie dokumentów oraz wygenerowanie rozrachunków i rozliczeń.

Insert Rachmistrz GT – wczytywanie faktur sprzedaży z Taxxo – (2) Pobranie danych i księgowanie

Film prezentuje import i księgowanie faktur sprzedaży w systemie Insert Rachmistrz GT. Faktury mogą być wystawione w Taxxo e-Faktura bądź w systemie innego producenta i dzięki Taxxo zamienione na format obsługiwany przez system Insert.

Mała Księgowość Rzeczpospolitej – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (1) Pobranie danych z Taxxo i import faktur zakupu do KPIR

Film prezentuje w jaki sposób pobrać dane faktur zakupu z Taxxo (odczytanych przez Taxxo Digitalizer), w formacie zgodnym z systemem Mała Księgowość Rzeczpospolitej, a następnie jak wygląda proces księgowania tych faktur do Książki Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji VAT

Mała Księgowość Rzeczpospolitej – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – (2) Podgląd skanu przy księgowaniu

Film prezentuje jak uruchomić automatyczny podgląd skanu faktur zakupu odczytanych przez Taxxo w systemie Mała Księgowość Rzeczpospolitej.

RAKS SQL – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – Import i księgowanie

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu RAKS SQL faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – pobranie paczki danych, import  do rejestrów VAT i ewidencji księgowej oraz wygenerowanie rozrachunków i rozliczeń.

RAKS SQL – wczytywanie faktur sprzedaży – Import i księgowanie

Film pokazuje import i księgowanie faktur sprzedaży w systemie RAKS SQL. Faktury mogą być wystawione w Taxxo e-Faktura bądź w systemie innego producenta i dzięki Taxxo zamienione na format obsługiwany przez system RAKS.

RAKS SQL – wczytywanie wyciągów bankowych – Konwersja i import

Taxxo umożliwia konwersję wyciągów bankowych z dowolnego banku formatu np. PDF, CSV, XML, MT940 na format umożliwiający wczytanie ich do ewidencji dokumentów księgowych systemu RAKS SQL. Film prezentuje przykład pobrania wyciągu PDF i wczytania do RAKSa.