RAKS SQL – wczytywanie faktur zakupu po digitalizacji – Import i księgowanie

Film prezentuje jak wygląda proces wczytywania do systemu RAKS SQL faktur zakupu zdigitalizowanych przez Taxxo – pobranie paczki danych, import  do rejestrów VAT i ewidencji księgowej oraz wygenerowanie rozrachunków i rozliczeń.

RAKS SQL – wczytywanie faktur sprzedaży – Import i księgowanie

Film pokazuje import i księgowanie faktur sprzedaży w systemie RAKS SQL. Faktury mogą być wystawione w Taxxo e-Faktura bądź w systemie innego producenta i dzięki Taxxo zamienione na format obsługiwany przez system RAKS.

RAKS SQL – wczytywanie wyciągów bankowych – Konwersja i import

Taxxo umożliwia konwersję wyciągów bankowych z dowolnego banku formatu np. PDF, CSV, XML, MT940 na format umożliwiający wczytanie ich do ewidencji dokumentów księgowych systemu RAKS SQL. Film prezentuje przykład pobrania wyciągu PDF i wczytania do RAKSa.