18
lis

Nowości w Taxxo 1.5.5

Nowości i usprawnienia w Platformie Taxxo 1.5.5

 • możliwość utworzenia kont klientów obsługiwanych na ewidencji ryczałtu – dostęp do danych księgowych i raportów
 • poprawki w generowaniu raportów kasowych
 • poprawki w generowaniu paczek danych (różnice groszowe)

Sprawdź szczegóły…

Taxxo – nowy typ konta klienta – ryczałt ewidencjonowany

 • Nowa wersja Platformy Taxxo umożliwia założenie konta klienta, który rozlicznay jest poprzez ryczałt ewidencjonowany
 • Taxxo udostępniło nowe konektory ryczałtowe dla biur rachunkowych umożliwiające integrację z danymi księgowymi ewidencji ryczałtu – dla wybranych systemów księgowych (sukcesywnie będziemy dodawać konektory ryczałtowe dla kolejnych systemów)
 • Właściciel firmy rozliczanej na ryczałcie widzi w Platformie Taxxo w module e-Biuro nowe raporty księgowe Ewidencja ryczałtowa rocznieEwidencja ryczałtowa – szczegółowo

Taxxo-Raporty-Ryczalt2

Taxxo e-Faktura

 • Dodanie możliwości wprowadzania uwag na Fakturze VAT marża
 • Poprawka generowania raportu kasowego dla okresu dłuższego niż miesiąc

Taxxo – poprawki błędów

 • e-Faktura/e-Kasa – Wyeliminowano błąd występujący przy generowaniu niektórych zestawień kasowych  (zwłaszcza w przypadku okresów większych niż 1 miesiąc) – raporty kasowe generują się już poprawnie
 • Paczki danych księgowych – wyeliminowanie różnic groszowych wynikających ze sposobu sumowania wartości  vat’u (od netto/ od brutto)
 • Paczki danych księgowychpoprawka mechanizmu tłumaczeń – wyeliminowanie sytuacji, w której niektóre teksty na liście paczek dokumentów prezentowane były w innym języku niż powinny