29
paź

Taxxo – nowości w październiku – własne kategorie księgowe, sprawdzanie podatników VAT

W październiku wprowadziliśmy w Taxxo dużo usprawnień dla księgowych.

WŁASNE KATEGORIE KSIĘGOWE 

 • Własne kategorie księgowe – szybsze księgowanie faktur po digitalizacji skanów
 • Kategorie księgowe rozszerzają funkcjonalność dotychczasowych „schematów księgowych” dla dokumentów skanowanych
 • Możliwe jest przypisanie własnej kategorii na dokumencie przed pobraniem go do księgowania
 • Dla każdego klienta i dla każdego systemu księgowego można ustawić własną listę kategorii (Księgowanie dokumentów – Ustawienia)
 • Każda kategoria księgowa może mieć przypisany inny sposób księgowania – kolumnę KPIR, konta w pełnej księgowości, odliczenia VAT, opis
 • Szczegółowy sposób działania kategorii zależy od posiadanego systemu księgowego

SPRAWDZANIE STATUSU PODATNIKA VAT

 • Na zakładce Księgowanie dokumentów dodana została kolumna Status VAT
 • Można zaznaczyć dowolną ilość dokumentów i zbiorczo sprawdzić status VAT kontrahentów
 • Status VAT sprawdzany jest w polskiej bazie VAT oraz bazie podmiotów europejskich VIES
 • Wynik sprawdzenia jest automatycznie zapisywana w historii dokumentu

FIRMA – USTAWIENIA PODATKOWE

 • W danych firmy pojawiła się nowa zakładka Ustawienia podatkowe
 • Można w niej ustawić parametry podatkowe oraz listę deklaracji
 • Do tej pory możliwe to było tylko w starszej wersji Taxxo