30
maj

Taxxo – co nowego w maju & ułatwiamy życie z RODO

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 29 maja 2018

 • Wsparcie RODO  – do treści emaila z fakturą można dodać gotową klauzulę o przetwarzaniu danych zgodną z RODO (dotyczy faktur do osób fizycznych)
 • Proformy – automatyczne wystawienie faktury VAT, jeśli proforma zostanie opłacona (wymaga wersji Premium)
 • Nowe filtry  w tabeli proform
 • Na dashboardzie dodano informację o fakturach nie wydrukowanych i nie wysłanych
 • Poprawki ewidencji VAT i raportów kasowych
 • API – obsługa faktur cyklicznych oraz automatycznego wystawienia faktury po opłaceniu proformy
 • API – możliwość ograniczenia uprawnień konta API

 • Udostępnianie dokumentu – podwyższono poufność zgodnie z RODO – dodano opcję “wymagaj hasła” – dzięki czemu przekazanie linka do dokumentu jest poufne, zgodnie z RODO – dotyczy zwłaszcza przekazywania dokumentów zawierających dane osobowe, takie jak dokumenty kadrowe
 • Drobne usprawnienia w Taxxo Kurierze – aplikacji do przesyłania skanów z folderów komputera

 • Rejestr RODO dla biur rachunkowych– generowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania – rejestr zawiera wszystkich klientów obsługiwanych na Taxxo i typowe kategorie przetwarzania dla biur rachunkowych
 • Dane klienta biura – nowe pole Data zawarcia umowy na obsługę księgową, ważne pod kątem rejestru RODO
 • Nowy Asystent Księgowy, działający z Taxxo 2.0 – niezawodne i szybkie ładowanie skanów na podstawie pracy w systemie FK
 • Usprawnienia w Integratorze Taxxo – bardziej niezawodne działanie
 • Zakładanie nowych klientów w panelu biura – automatyczne nadawanie dostępnych usług dla nowo zakładanych klientów
 • Istotnie zwiększono szybkość działania całej Platformy Taxxo