18
lip

Nowości w Taxxo 07/2019

Przedstawiamy nowości w Taxxo udostępnione w lipcu 2019

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Nowy typ faktury –  faktura rolnicza RR 
 • Windykacja – podgląd stanu należności łącznie dla poszczególnych klientów oraz zarządzanie procesem windykacji
 • Automatyczna windykacja – przyspieszenie spływu należności – automatyczna wysyłka maili z przypomnieniami o płatnościach do klientów – zarówno przy zbliżającym się terminie płatności faktur jak i po upływie tego terminu. Można samodzielnie ustalić w jakim czasie i dla kogo wysyłane są takie powiadomienia.
 • Możliwość wystawienia dokumentu kasowego od razu po wystaweniu faktury opłaconej gotówką
 • Nowy format eksportu pliku JPK_FA (2)
 • Na dashboardzie dodano informację o fakturach wysłanych e-mailem, ale nie pobranych przez klientów (widoczne po uplywie terminu płatności faktury)
 • Poprawki dot. nazwy banku na wydruku faktury
 • Poprawki i rozbudowa API
 • Poprawka daty sprzedaży na korektach faktur

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Usprawniono pracę z podglądem skanu – zmniejszenie wielkości pól
 • Przyspieszono przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów
 • Nowa akcja “Klonuj” tworząca kopię danego skanu
 • Rozbudowano eksport przelewów – dane obejmują teraz również notę odsetkową i wezwanie do zapłaty
 • Filtr “Status digitalizacji” – ma teraz nową opcję pokazwania dokumentów “Zdigitalizowanych”
 • Taxxo Kurier – ograniczenie uprawnień dodawania dokumentów “do księgowania” jeśli ktoś ma tylko prawo do wysyłania a nie ma do akceptacji,
 • Taxxo Kurier – usprawnienie funkcji dzielenie dokumentu po pustych stronach w wielostronnym pliku PDF

NOWOŚCI W ZARZĄDZANIU KLIENTAMI 

 • W module Zarządzanie klientami rozbudowano widok “Obieg dokumentów” – widoczne jest teraz ile średnio dokumentów klienci przekazują przez Taxxo

USPRAWNIENIA W E-PODATKACH

 • Dodano możliwość wprowadzania nadpłat dla deklaracji PIT5 zaliczka i CIT zaliczka
 • Dodano nową deklarcję CIT10
 • Rozbudowano eksport do excela
 • Poprawiono sortowanie tabeli z podatkami
 • Wprowadzono poprawki obsługi podatkowej dla właścicieli spółek cywilnych i komandytowych
 • Wprowadzono poprawki w historii płatności podatków

NOWOŚĆ – SPRAWY 2.0

 • Dodano zarządzanie sprawami – widok spraw danego klienta, dodawanie spraw, edycja spraw, załączniki do spraw