20
maj

Uwaga na fałszywe maile wysyłane “w imieniu” Taxxo

Ważna informacja! Prosimy o szczególną ostrożność przy odczytywaniu maili nadawanych przez Taxxo. Odnotowaliśmy przypadki  podszywania  się pod nadawcę Powiadomienia Taxxo.

Odnotowaliśmy dzisiaj przypadek otrzymania wiadomości e-mail, której nadawcą jest rzekomo Taxxo. Poniżej podgląd takiej wiadomości.

Fałszywa wiadomość e-mail podszywająca się pod Taxxo

W przypadku powyższej fałszywej wiadomości należy zwrócić uwagę na fakt, że nadawca maila oznaczony jest jako “Powiadomienie Taxxo”, natomiast adres, z którego mail jest wysyłany nie należy do Taxxo – jest to Thomas@chirowaonline.com (mogą być też stosowane inne adresy).

Dodatkowo w stopce maila podany jest adres WiadomoscTaxxo@taxxo.pl sugerujący nadanie tej wiadomości przez Taxxo.

Taki fałszywy email zawiera szkodliwy dla odbiorcy link, którego nie należy klikać ani otwierać!

Co zrobić, aby uchronić się przed fałszywymi wiadomościami:

 1. Przy otwieraniu maila zawsze sprawdzać z jakiego adresu nadano wiadomość – czy jest to jeden z adresów wiadomosctaxxo@ taxxo.pl lub inny z domeny @taxxo.pl lub @taxxo.app
 2. Jeśli nadawca posługuje się innym adresem – nie klikać w linki ani nie otwierać żadnych złączników
 3. Używać programów antywirusowych i systematycznie aktualizować bazę wirusów – bardzo często programy te wyłapią tego typu wiadomości zawierające podejrzane linki i załączniki. Polecamy bezpłatny program
  https://forticlient.com/downloads
 4. Prosimy zgłaszać do Taxxo wszystkie przypadki otrzymania takich wiadomości.

14
maj

Taxxo – co nowego w maju

Przedstawiamy nowości w Taxxo udostępnione w maju 2019

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Poprawka wysyłki faktury w języku ukraińskim
 • Wykrywanie niezgodności waluty faktury z walutą konta bankowego wybranego na fakturze – ostrzeżenie
 • Możliwość zablokowania automatycznej aktualizacji danych produktów na podstawie wystawianych faktur (ustawienia)
 • Automatyczne nadawanie kategorii księgowych do faktur sprzedaży na podstawie kontrahenta

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Możliwe jest ustawienie kategorii księgowych dla dokumentów sprzedaży
 • Dodano opcję automatycznego nadawania kategorii dla dokumentów na podstawie poprzednich dokumentów – dotyczy zarówno dokumentów sprzedaży jak i kosztowych
 • Nowy filtr “Błędy i ostrzeżenia” pokazujący np. duplikaty wykryte w procesie odczytu skanów  (widoczny w filtrach zaawansowanych)
 • Rozszerzono eksport do Excela – o kolumnę ze statusem podatnika VAT
 • Dane dokumentu typu korekta faktury rozszerzono o datę dokumentu korygowanego
 • Poprawki API w zakresie e-dokumentów

NOWOŚĆ – ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW

 • W module Zarządzanie klientami dodano nową funkcję “Obieg dokumentów
 • Obieg dokumentów ułatwia organizację przepływu faktur sprzedaży, kosztowych, zakupu towarów dla wszystkich klientów – w taki sposób, aby ich dostarczanie i księgowanie było efektywne – czyli aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu księgowym
 • Taxxo umożliwia ustawienie indywidualnego obiegu dokumentów dla każdego klienta (czy dostarcza dokumenty papierowo, elektronicznie, przez Taxxo czy w postaci pliku ze swojego systemu oraz jak te dokumenty są przetwarzane i księgowane)
 • Obieg dokumentów analizuje czy dokumenty te są księgowane automatycznie w systemie księgowym biura i proponuje wskazówki jak jeszcze bardziej zautomatyzować księgowanie
 • Karta klienta rozszerzona została o zakładkę Obieg dokumentów – w której można ustawić preferowany sposób dostarczania różnego typu faktur do księgowania w biurze rachunkowym

NOWOŚĆ – NALICZANIE PODATKÓW 2.0

 • Moduł naliczania podatków i ZUS został udostępniony w Taxxo 2.0 dla księgowych
 • Możliwe jest wprowadzanie podatków klienta podobnie jak jest to możliwe w wersji 1.0
 • Udostępniony został też podgląd wszystkich powiadomień e-mail i SMS wysyłanych do klienta – z informacjami o naliczonych podatkach