29
sty

Nowości w Taxxo 01/2020

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Taxxo w styczniu 2020:

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Dodanie numeru BDO na fakturach – możliwość wprowadzenia swojego numeru z Bazy Dostawców Odpadów i jego wydruku przy każdej fakturze
 • Dopisek “Faktura do paragonu”
 • Zbiorcze ustawianie płatności, tagów i notatek na liście faktur – nowa akcja Ustaw
 • Blokada edycji faktur po ich zaksięgowaniu – faktury sprzedaży nie są możliwe do zmiany, jeśli zostaną zaksięgowane w biurze rachunkowym
 • Rozbudowa eksportu do Excela o wartości netto i brutto w walucie
 • Faktury cykliczne automatycznie sprawdzają status podatnika VAT w momencie wystawiania faktury
 • Poprawki związane z usuwaniem powiązanych dokumentów
 • Poprawki w raportach kasowych

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Duplikaty dokumentów – nad numerem dokumentu pojawia się link do szybkiego wyszukania duplikatów na liście
 • Księgowanie dokumentów – usprawnienie działania akcji “Przypisz kategorię”
 • Zbiorcze oznaczanie dokumentów jako nieopłacone – nowa akcja
 • Biała lista kont – w przypadku faktur, w których kwota brutto jest równa kwocie netto (np. faktury zagraniczne) – ostrzeżenie o braku konta na białej liście jest żółte, a nie czerwone
 • Usprawnienia ergonomii pracy

INNE USPRAWNIENIA

 • Podatki – możliwość wpisania mikrorachunku podatkowego niezgodnego z NIP – dotyczy obcokrajowców
 • Sprawy – usprawnienia i poprawki
 • Moja firma – moje zgody – podgląd listy wystawców faktur, od których faktury automatycznie wpadają do Taxxo
 • Zmniejszenie ilości domyślnie wysyłanych powiadomień e-mail