28
gru

Taxxo – najnowsze zmiany grudniowe

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 28 grudnia

  • elektroniczna ewidencja sprzedaży VAT dostępna dla wszystkich firm
  • różne drobne poprawki i usprawnienia, w tym poprawki API
  • przygotowanie mechanizmu do pliku JPK_FA (dostępny wkrótce)

  • automatyczne scalenie wielu kontrahentów z tym samym NIP w jedną pozycję

  • rozszerzono Dane firmy  – dane dotyczące ZUS, Urzędów skarbowych, właścicieli
  • każda firma posiada pole na wprowadzenie indywidualnego rachunku bankowego ZUS NRS
  • wprowadzanie płatności ZUS obejmuje jedną łączną składkę do zapłaty na jedno konto klienta –  zgodnie z przepisami od 2018 roku
  • poprawka kalkulatora odsetek podatkowych

Czytaj dalej