29
mar

Taxxo – marcowe zmiany w platformie

Jak co miesiąc porcja zmian i nowości w Taxxo

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Wydruk i wysyłka faktury w języku ukraińskim
 • Drobne poprawki faktur korygujących

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Możliwość linkowania dokumentów – podczas edycji dokumentu widoczne jest pole “link” – można tam wprowadzić link do innego  dokumentu (np. skan faktury posiadać może link do skanu zamówienia)
 • Dokumenty kadrowe – w widoku biura na liście dokumentów dodano możliwość ustawiania flag
 • Dokumenty kadrowe – poprawiono zarządzanie uprawnieniami dla tego typu dokumentów
 • Przy dodawaniu nowego dokumentu poprzez “przeciągnij i upuść” możliwe jest oznaczenie go od razu jako dokument poufny
 • Poprawiono obsługę notatek do dokumentów
 • Braki  w dokumentach – dodano automatyczne powiadomienie o brakach dokumentów cyklicznych
 • Rozbudowano API w zakresie obsługi e-dokumentów i danych z digitalizacji skanów
 • Rozbudowano eksport przelewów – możliwe jest tworzenie paczki przelewów w walucie GBP

INFORMACJA O KSIĘGOWANIU DOKUMENTU

 • Dodano zakładkę Księgowanie dokumentu
 • Jeśli Taxxo połączone jest dwustronnie z systemem księgowym biura – na zakładce Księgowanie pojawi się informacja kiedy dokument został zaksięgowany oraz pod jakim numerem

NOWY DASHBOARD BIURA

 • Udostępniono nowy dashboard dla księgowego – obecnie nazwany jest “plan pracy” i pokazuje kluczowe informacje o kliencie – liczbę dokumentów, które należy zaksięgować, które wymagają weryfikacji lub wyjaśnienia, dane kontaktowe do klienta, status integracji danych oraz inne informacje

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI – ROZBUDOWA

 • Dodano zakładkę “Lista klientów bez dostępu do Taxxo” – są to firmy, w których nie dodano użytkowników lub użytkownicy Ci nie otrzymali powiadomienia z linkiem do logowania i ustalenia hasła

DANE FIRMY – ROZBUDOWA

 • Konto ZUS NRS – dodano sprawdzanie zgodności numeru konta ZUS NRS z numerem NIP – system wykrywa sytuację, w której numer NIP został zmieniony, a dane konta NRS nie są z nim zgodne

DANE BIURA – ROZBUDOWA

 • Dodano nową zakładkę “Procesy integracyjne” – w której można skonfigurować integrację dwustronną z systemem księgowym, uruchomić procesy integracyjne, a także sprawdzić czy integracje na kontach poszczególnych klientów wykonały się poprawnie