13
lip

Taxxo – nowości w lipcu

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 13 lipca 2018

  • Na widoku biznesowym dodano możliwość edycji tabelki z VAT
  • W tabelce dokumentów dodano kolumny netto i VAT
  • Zwiększyliśmy wygodę pracy z dokumentami podczas edycji – pola opisujące dokument zostały podzielone na zwijane panele, system zapamiętuje układ paneli dla każdego użytkownika
  • Obsługa split payment – w okienku płatności za dokument pojawil się suwak “Split payment” – jego włączenie pokazuje dane do przelewu tj. VAT i NIP
  • Rozszerzono eksport dokumentów do Excela – rozszerzono ilość informacji o dokumentach, które są zapisywane do Excela, dzięki czemu można łatwo kontrolować poprawność odczytu skanów i uzyskać komplet informacji o każdym skanie
  • Udostępniono API do e-dokumentów – możliwa jest integracja z e-dokumentami poprzez API (np. pobranie danych odczytanych skanów bezpośrednio do innego systemu)

  • Poprawki wydruku faktury zaliczki w 2 walutach
  • Usprawnienia cykli fakturowania – w tym poprawka przenoszenia faktur z cykli do księgowania
  • Różne drobne poprawki