29
Sie

Nowości w Taxxo 1.5.6

Najnowsze nowości i usprawnienia w Platformie Taxxo 1.5.6 – dostępnej od 31.08.2016

Wprowadziliśmy szereg zmian, o które prosiliście i kilka usprawnień ułatwiających pracę z Taxxo.

 • e-Faktura – możliwość ograniczenia podglądu listy do faktur wystawionych przez danego użytkownika
 • e-Faktura – usprawnienia i poprawki w zakresie faktur zaliczkowych
 • e-Faktura – francuski wydruk faktury
 • Panel Biura – zmniejszenie liczby powiadomień e-mail wysyłanych do księgowych dzięki nowej logice, osobne powiadomienia do kadr o dodaniu dokumentów kadrowych przez klientów

Sprawdź szczegóły…

Taxxo – e-Faktura

 • Dodano widok listy faktur pokazujący tylko faktury wystawione przez danego użytkownika. Aby ograniczyć użytkownikowi uprawnienia do podglądu tylko swoich faktur należy zmienić ustawienia Uprawnień w pozycji “e-Faktura – dokumentu sprzedaży (wystawione przez użytkownika)” – zobacz więcej w Bazie Wiedzy
 • W powiadomieniu o wystawieniu faktury usunięto informację o terminie płatności, jeśli faktura została oznaczona jako zapłacona
 • Dodano francuski wydruk faktury sprzedaży
 • W momencie wystawiania faktury walutowej dodano przycisk “Przelicz kurs” umożliwiający ręczne odświeżenie kursu waluty na dokumencie
 • Usprawnienie wystawiania faktur zaliczkowych – gdy podczas wystawiania faktury zaliczkowej nie wprowadzono numeru zamówienia lub proformy – system automatycznie nada numer zgodny z NIP klienta. Ułatwi to późniejsze powiązanie faktury końcowej lub kolejnej zaliczki z pierwszym dokumentem zaliczkowym.
 • Dodano nową formę płatności – pobranie
 • Poprawki innych zgłoszonych błędów i niedogodności w zakresie faktur zaliczkowych

 

Taxxo – e-dokumenty

 • Dodano nową formę płatności “pobranie”
 • Poprawiono drobne błędy
 • Przygotowano do wdrożenia nowej wersji Taxxo 2.0 e-dokumenty z usługą OCR – już wkrótce!

 

Taxxo – Panel Biura i powiadomienia dla księgowych

 • Zmieniono logikę wysyłanych powiadomień do pracowników biura, aby zmniejszyć ich ilość. Powiadomienia wysyłane są od teraz głównie do księgowych prowadzących przypisanych do danego klienta. Pozostałe osoby związane z klientem nie będą otrzymywać powiadomień. Więcej informacji o sposobie konfiguracji powiadomień w Bazie Wiedzy (FAQ)”
 • Dodano niezależne powiadomienie do kadr o dodaniu przez klienta dokumentów kadrowych (umowy o dzieło, zwolnienia, urlopy itd.)
 • Dodano nowe powiadomienie do klienta o usunięciu płatności podatkowej
 • Zmieniono nazwy niektórych powiadomień, aby łatwiej było zarządzać nimi w ustawieniach użytkownika
 • Poprawiono błąd powodujący, że usunięty klient nie znikał z listy klientów u księgowych prowadzących