20
Gru

Nowe Taxxo DiggiBox 2.10 – zmiany dla przedsiębiorców

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w Taxxo DiggiBox 2.10 (e-dokumenty) dla przedsiębiorców:

 • eksport przelewów do faktur
 • usprawnienia w zakresie edycji danych skanu – m.in pobieranie kontrahenta z GUS
 • nowe typy dokumentów – polisa i nota księgowa
 • nowy adres e-mail do wysyłki dokumentów kadrowych
 • możliwość łączenia kilku kont klienta na 1 loginie

Eksport przelewów do faktur

 • Dodana została możliwość eksportowania przelewów w formacie Elixir0 do faktur zakupu dodanych do modułu Taxxo e-dokumenty, a następnie zdigitalizowanych lub ręcznie opisanych przez użytkownika
 • System inteligentnie analizuje dokumenty, do których chcemy wygenerować przelewy – pod kątem posiadania odpowiednich danych takich jak numer konta bankowego kontrahenta, kwota, waluta i inne niezbędne informacje do zapisania przelewu
 • Po zapisaniu paczki przelewów można oznaczyć status płatności dla dokumentów – jako “Opłacone” lub “Oczekujące w banku” – dzięki czemu łatwiej zarządzać można procesem płatności po stronie klienta
 • Przelewy eksportowane są w formacie Elixir0/ElixirOK, w przygotowaniu także format dla przelewów walutowych MT103
 • Zobacz więcej informacji o eksporcie przelewów 

Podgląd skanowanych dokumentów – usprawnienia i poprawki

 • dodano opcję wyszukiwania kontrahenta z bazy GUS – wystarczy wpisać numer NIP i nacisnąć ikonkę “oczka” w celu wyszukania danych
 • w podglądzie dokumentu skanowanego poprawiono drobne błędy i niedogodności
 • dodano nowe typy dokumentów – Polisa i Nota księgowa
 • dodano możliwość zmiany sposobu wyświetlania podglądu skanu – można wybrać czy jest to format PDF czy JPG – co ułatwia pracę ze skanami na różnych przeglądarkach internetowych
 • dodano pole “Decyzja płatnościowa”, w którym można określić czy faktura jest zatwierdzona do zapłaty czy np. wstrzymana
 • poprawiono prezentację dokumentu o typie “Dokument kadrowy” – poprzednio nie był widoczny na zakładce Kadry
 • poprawiono obsługę dokumentu “inny dokument” – poprzednio nie był widoczny na zakładce “Do zapłaty”

Tabela dokumentów  – usprawnienia

 • system zapamiętuje ustawienia sortowania, filtrowania i wyszukiwania dokumentów w momencie przejścia pomiędzy zakładkami oraz przejścia z dokumentu na tabelę
 • w tabeli dokumentów – po najechaniu myszką na ikonkę załącznika pojawia się miniatura dokumentu
 • do tabeli dokumentów Do Zapłaty dodano filtr “Decyzja płatnościowa”
 • na stronie startowej (dashboard) dodano pole do wyszukiwania dokumentu

Dodawanie dokumentów kadrowych przez e-mail

 • dodano adres email “…-kadry@dok.taxxo.pl“, na który klienci wysyłać mogą dokumenty kadrowe – dokumenty te automatycznie otrzymają typ “Dokument kadrowy” i będą widoczne w dla kadrowych oraz na zakładce “Kadry” u klienta

Łączenie kont klienta na 1 loginie

 • Dodano możliwość połączenia kilku kont klienta na 1 loginie (w przypadku np. posiadania kilku firm w Taxxo) 
 • Funkcja ta dostępna jest w zielonym menu klienta  – Zarządzaj kontami