18
Lip

Nowości w Taxxo 07/2019

Przedstawiamy nowości w Taxxo udostępnione w lipcu 2019

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Nowy typ faktury –  faktura rolnicza RR 
 • Windykacja – podgląd stanu należności łącznie dla poszczególnych klientów oraz zarządzanie procesem windykacji
 • Automatyczna windykacja – przyspieszenie spływu należności – automatyczna wysyłka maili z przypomnieniami o płatnościach do klientów – zarówno przy zbliżającym się terminie płatności faktur jak i po upływie tego terminu. Można samodzielnie ustalić w jakim czasie i dla kogo wysyłane są takie powiadomienia.
 • Możliwość wystawienia dokumentu kasowego od razu po wystaweniu faktury opłaconej gotówką
 • Nowy format eksportu pliku JPK_FA (2)
 • Na dashboardzie dodano informację o fakturach wysłanych e-mailem, ale nie pobranych przez klientów (widoczne po uplywie terminu płatności faktury)
 • Poprawki dot. nazwy banku na wydruku faktury
 • Poprawki i rozbudowa API
 • Poprawka daty sprzedaży na korektach faktur

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Usprawniono pracę z podglądem skanu – zmniejszenie wielkości pól
 • Przyspieszono przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie dokumentów
 • Nowa akcja “Klonuj” tworząca kopię danego skanu
 • Rozbudowano eksport przelewów – dane obejmują teraz również notę odsetkową i wezwanie do zapłaty
 • Filtr “Status digitalizacji” – ma teraz nową opcję pokazwania dokumentów “Zdigitalizowanych”
 • Taxxo Kurier – ograniczenie uprawnień dodawania dokumentów “do księgowania” jeśli ktoś ma tylko prawo do wysyłania a nie ma do akceptacji,
 • Taxxo Kurier – usprawnienie funkcji dzielenie dokumentu po pustych stronach w wielostronnym pliku PDF

NOWOŚCI W ZARZĄDZANIU KLIENTAMI 

 • W module Zarządzanie klientami rozbudowano widok “Obieg dokumentów” – widoczne jest teraz ile średnio dokumentów klienci przekazują przez Taxxo

USPRAWNIENIA W E-PODATKACH

 • Dodano możliwość wprowadzania nadpłat dla deklaracji PIT5 zaliczka i CIT zaliczka
 • Dodano nową deklarcję CIT10
 • Rozbudowano eksport do excela
 • Poprawiono sortowanie tabeli z podatkami
 • Wprowadzono poprawki obsługi podatkowej dla właścicieli spółek cywilnych i komandytowych
 • Wprowadzono poprawki w historii płatności podatków

NOWOŚĆ – SPRAWY 2.0

 • Dodano zarządzanie sprawami – widok spraw danego klienta, dodawanie spraw, edycja spraw, załączniki do spraw
14
Maj

Taxxo – co nowego w maju

Przedstawiamy nowości w Taxxo udostępnione w maju 2019

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Poprawka wysyłki faktury w języku ukraińskim
 • Wykrywanie niezgodności waluty faktury z walutą konta bankowego wybranego na fakturze – ostrzeżenie
 • Możliwość zablokowania automatycznej aktualizacji danych produktów na podstawie wystawianych faktur (ustawienia)
 • Automatyczne nadawanie kategorii księgowych do faktur sprzedaży na podstawie kontrahenta

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Możliwe jest ustawienie kategorii księgowych dla dokumentów sprzedaży
 • Dodano opcję automatycznego nadawania kategorii dla dokumentów na podstawie poprzednich dokumentów – dotyczy zarówno dokumentów sprzedaży jak i kosztowych
 • Nowy filtr “Błędy i ostrzeżenia” pokazujący np. duplikaty wykryte w procesie odczytu skanów  (widoczny w filtrach zaawansowanych)
 • Rozszerzono eksport do Excela – o kolumnę ze statusem podatnika VAT
 • Dane dokumentu typu korekta faktury rozszerzono o datę dokumentu korygowanego
 • Poprawki API w zakresie e-dokumentów

NOWOŚĆ – ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW

 • W module Zarządzanie klientami dodano nową funkcję “Obieg dokumentów
 • Obieg dokumentów ułatwia organizację przepływu faktur sprzedaży, kosztowych, zakupu towarów dla wszystkich klientów – w taki sposób, aby ich dostarczanie i księgowanie było efektywne – czyli aby zaoszczędzić jak najwięcej czasu księgowym
 • Taxxo umożliwia ustawienie indywidualnego obiegu dokumentów dla każdego klienta (czy dostarcza dokumenty papierowo, elektronicznie, przez Taxxo czy w postaci pliku ze swojego systemu oraz jak te dokumenty są przetwarzane i księgowane)
 • Obieg dokumentów analizuje czy dokumenty te są księgowane automatycznie w systemie księgowym biura i proponuje wskazówki jak jeszcze bardziej zautomatyzować księgowanie
 • Karta klienta rozszerzona została o zakładkę Obieg dokumentów – w której można ustawić preferowany sposób dostarczania różnego typu faktur do księgowania w biurze rachunkowym

NOWOŚĆ – NALICZANIE PODATKÓW 2.0

 • Moduł naliczania podatków i ZUS został udostępniony w Taxxo 2.0 dla księgowych
 • Możliwe jest wprowadzanie podatków klienta podobnie jak jest to możliwe w wersji 1.0
 • Udostępniony został też podgląd wszystkich powiadomień e-mail i SMS wysyłanych do klienta – z informacjami o naliczonych podatkach
29
Mar

Taxxo – marcowe zmiany w platformie

Jak co miesiąc porcja zmian i nowości w Taxxo

NOWOŚCI W E-FAKTURZE 

 • Wydruk i wysyłka faktury w języku ukraińskim
 • Drobne poprawki faktur korygujących

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Możliwość linkowania dokumentów – podczas edycji dokumentu widoczne jest pole “link” – można tam wprowadzić link do innego  dokumentu (np. skan faktury posiadać może link do skanu zamówienia)
 • Dokumenty kadrowe – w widoku biura na liście dokumentów dodano możliwość ustawiania flag
 • Dokumenty kadrowe – poprawiono zarządzanie uprawnieniami dla tego typu dokumentów
 • Przy dodawaniu nowego dokumentu poprzez “przeciągnij i upuść” możliwe jest oznaczenie go od razu jako dokument poufny
 • Poprawiono obsługę notatek do dokumentów
 • Braki  w dokumentach – dodano automatyczne powiadomienie o brakach dokumentów cyklicznych
 • Rozbudowano API w zakresie obsługi e-dokumentów i danych z digitalizacji skanów
 • Rozbudowano eksport przelewów – możliwe jest tworzenie paczki przelewów w walucie GBP

INFORMACJA O KSIĘGOWANIU DOKUMENTU

 • Dodano zakładkę Księgowanie dokumentu
 • Jeśli Taxxo połączone jest dwustronnie z systemem księgowym biura – na zakładce Księgowanie pojawi się informacja kiedy dokument został zaksięgowany oraz pod jakim numerem

NOWY DASHBOARD BIURA

 • Udostępniono nowy dashboard dla księgowego – obecnie nazwany jest “plan pracy” i pokazuje kluczowe informacje o kliencie – liczbę dokumentów, które należy zaksięgować, które wymagają weryfikacji lub wyjaśnienia, dane kontaktowe do klienta, status integracji danych oraz inne informacje

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI – ROZBUDOWA

 • Dodano zakładkę “Lista klientów bez dostępu do Taxxo” – są to firmy, w których nie dodano użytkowników lub użytkownicy Ci nie otrzymali powiadomienia z linkiem do logowania i ustalenia hasła

DANE FIRMY – ROZBUDOWA

 • Konto ZUS NRS – dodano sprawdzanie zgodności numeru konta ZUS NRS z numerem NIP – system wykrywa sytuację, w której numer NIP został zmieniony, a dane konta NRS nie są z nim zgodne

DANE BIURA – ROZBUDOWA

 • Dodano nową zakładkę “Procesy integracyjne” – w której można skonfigurować integrację dwustronną z systemem księgowym, uruchomić procesy integracyjne, a także sprawdzić czy integracje na kontach poszczególnych klientów wykonały się poprawnie
21
Sty

Taxxo – co nowego w styczniu

W styczniowej aktualizacji Taxxo znalazło się sporo nowości.

E-FAKTURA – NOWE DOKUMENTY

 • Podgląd dokumentu z możliwością edycji danych o płatności
 • Poprawka pobierania danych z GUS (kod pocztowy)
 • Poprawka wydruku kursu walutowego
 • Ustawienia – możliwość dodania i usunięcia tagów
 • API – możliwość dodawania kategorii przez API
 • API – rozbudowa kontrahentów i produktów o obsługę tagów

{su_spacer]

E-KASA 

 • Rozszerzony eksport do Excela – informacje o pozycjach

KOSZTY CYKLICZNE – WYKRYWANIE BRAKUJĄCYCH FAKTUR ZAKUPU

Udoskonalenie mechanizmu wykrywania faktur cyklicznych oraz braków w dokumentach.

 • Taxxo wykrywa faktury kosztowe, które pojawiają się co miesiąc (koszty cykliczne), oraz faktury które są powtarzające ale w nieregularnych odstępach czasu (koszty sporadyczne)
 • Dostępna jest nowa zakładka Braki w dokumentach – pokazująca jakich dokumentów cyklicznych brakuje w poprzednich miesiącach
 • Na dashboardzie pojawił się nowy box z informacją o brakujących fakturach oraz potencjalnej stracie w odliczeniu podatku i VAT, jeśli faktura nie zostanie w porę dostarczona do księgowości

INFORMACJA O KSIĘGOWANIU DOKUMENTU

 • Dodano zakładkę Księgowanie dokumentu
 • Jeśli Taxxo połączone jest dwustronnie z systemem księgowym biura – na zakładce Księgowanie pojawi się informacja kiedy dokument został zaksięgowany oraz pod jakim numerem

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Poprawki działania not księgowych (nota kosztowa i przychodowa)
 • Poprawki działania pola do zapłaty
 • Dodano techniczną możliwość szybkiego przeniesienia wszystkich e-faktur do e-dokumentów (zakładka Przychody) z danego roku
 • Ustawienia – możliwe jest dodawanie i usuwanie tagów w ustawieniach e-dokumentów

DANE FIRMY

 • Konto ZUS NRS – dodano automatyczne sprawdzanie czy numer konta zgadza się z numerem NIP firmy
 • Ustawienia podatkowe – dodano pole Rodzaj działalności
 • Ustawienia ZUS – nowa zakładka z możliwością ustawienia jaki rodzaj ZUS jest odprowadzany, nowa opcja ZUS od przychodu
 • Inne poprawki
05
Gru

Taxxo – grudniowe zmiany – nota księgowa, koszty cykliczne, taxxo kurier

Początek grudnia przyniósł nowe możliwości w Taxxo.  Zapraszamy do zapoznania się.

E-FAKTURA – NOWE DOKUMENTY

 • Nota księgowa i nota uznaniowa – nowe typy dokumentów
 • Wyszukiwanie kontrahentów zagranicznych po NIP w rejestrze VIES (unijny rejestr podatników VAT

KOSZTY CYKLICZNE – WYKRYWANIE BRAKUJĄCYCH FAKTUR ZAKUPU

Taxxo pilnuje, aby podatki klientów były jak najniższe!

Dzięki wyłapaniu braków faktur zakupu – twoja firma unika sytuacji, w której nie ma prawa do wliczenia faktury w koszty czy odliczenia podatku VAT!

 • W widoku biznesowym dostępna jest zupełnie nowa funkcja Koszty cykliczne
 • Koszty cykliczne to inteligentne wykrywanie powtarzających się faktur kosztowych – co miesiąc, co kwartał – np. za energię, internet, usługi
 • Taxxo wykrywa takie cykle faktur i sygnalizuje o brakujących dokumentach

UDOSKONALONY TAXXO KURIER DO WYSYŁANIA SKANÓW

 • Udostępniony został nowy Taxxo Kurier do wysyłania skanów z folderu komputera
 • Do każdego folderu, z którego pobierane są skany, można przypisać kategorię księgową, tagi oraz informację czy dokumenty są opłacone
 • Dla klientów, którzy mają kilka firm w Taxxo, istnieje możliwość połączenia kont w Taxxo Kurierze i pracy na jednym loginie – wysyłka dokumentów skanowanych do wielu firm równocześnie

NOWOŚCI W E-DOKUMENTACH

 • Automatyczne sprawdzanie kontrahentów w rejestrze VAT po digitalizacji faktur
 • Na podglądzie dokumentu widoczny jest status VAT kontrahenta
 • Kurs waluty pokazywany jest do 4 miejsc po przecinku w widoku biznesowym
 • Poprawki w zakresie edycji dokumentu typu wyciąg bankowy
 • W ustawieniach nowa opcja czy drukować kod paskowy na dokumentach elektronicznych (np. wysłanych mailem)
 • Eksport przelewów – uwzględnia teraz również dokumenty proforma
 • Eksport do Excela – wzbogacony o numer rejestracyjny auta oraz datę dodania dokumentu
 • Lista dokumentów “Do zapłaty” dodatkowo pokazuje ostrzeżenie jeśli dokument jest nie zweryfikowany lub nie zaakceptowany
 • Lista dokumentów “Koszty” uwzględnia typy “polisa” i “nota”
 • Poprawki API w zakresie tagów

USPRAWNIENIA W KSIĘGOWANIU DOKUMENTÓW 

 • e-Segregator – nowy układ okna oraz dodatkowe informacje związane z dokumentem
 • import kategorii księgowych z systemów księgowych np. Optima
 • wystawianie faktur sprzedaży i dokumentów kasowych w imieniu klienta – biuro rachunkowe może – po uzgodnieniu z klientem – włączyć w e-fakturze opcję wystawiania faktur w imieniu klienta (na swoim panelu)
29
Paź

Taxxo – nowości w październiku – własne kategorie księgowe, sprawdzanie podatników VAT

W październiku wprowadziliśmy w Taxxo dużo usprawnień dla księgowych.

WŁASNE KATEGORIE KSIĘGOWE 

 • Własne kategorie księgowe – szybsze księgowanie faktur po digitalizacji skanów
 • Kategorie księgowe rozszerzają funkcjonalność dotychczasowych „schematów księgowych” dla dokumentów skanowanych
 • Możliwe jest przypisanie własnej kategorii na dokumencie przed pobraniem go do księgowania
 • Dla każdego klienta i dla każdego systemu księgowego można ustawić własną listę kategorii (Księgowanie dokumentów – Ustawienia)
 • Każda kategoria księgowa może mieć przypisany inny sposób księgowania – kolumnę KPIR, konta w pełnej księgowości, odliczenia VAT, opis
 • Szczegółowy sposób działania kategorii zależy od posiadanego systemu księgowego

SPRAWDZANIE STATUSU PODATNIKA VAT

 • Na zakładce Księgowanie dokumentów dodana została kolumna Status VAT
 • Można zaznaczyć dowolną ilość dokumentów i zbiorczo sprawdzić status VAT kontrahentów
 • Status VAT sprawdzany jest w polskiej bazie VAT oraz bazie podmiotów europejskich VIES
 • Wynik sprawdzenia jest automatycznie zapisywana w historii dokumentu

FIRMA – USTAWIENIA PODATKOWE

 • W danych firmy pojawiła się nowa zakładka Ustawienia podatkowe
 • Można w niej ustawić parametry podatkowe oraz listę deklaracji
 • Do tej pory możliwe to było tylko w starszej wersji Taxxo

 

13
Sie

Taxxo – nowości w sierpniu – Cash Flow 2.0!

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 8 sierpnia 2018

 • Nowy moduł Taxxo e-Cash Flow 2.0 – lepsza kontrola finansów firmy
 • Prognoza stanu gotówki – ile gotówki będzie dostępne w firmie, jeśli nasi klienci zapłacą za wystawione im faktury, a my zapłacimy za faktury kosztowe i podatki
 • Analiza przeterminowania – jak bardzo zaległe są nasze należności i zobowiązania oraz jaka jest ich szansa odzyskania na dzień dzisiejszy
 • e-Cash flow wykorzystuje dokumenty wystawione w module e-Faktura, skany faktur dodane do e-Dokumentów oraz podatki naliczone przez biuro w module e-Podatki
 • Dodatkowo można wpisać stan środków na kontach bankowych oraz doliczyć stan gotówki na podstawie e-Kasy

 • Zakładka “Do zapłaty” uwzględnia nowe typy dokumentów do opłacenia
 • Poprawiono przenoszenie e-faktur do e-dokumentów
 • Dodano możliwość trwałego usunięcia dokumentów z Kosza

 • Poprawki zaokrągleń na wydruku, zaliczkach i korektach
 • Istotne przyspieszenie działania e-faktury
 • Fakturowanie cykliczne – w tabeli cyklów zawieszonych i zakończonych widać przyczynę zawieszenia i zakończenia danego cyklu
 • Drobne poprawki ustawień kont bankowych
13
Lip

Taxxo – nowości w lipcu

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 13 lipca 2018

 • Na widoku biznesowym dodano możliwość edycji tabelki z VAT
 • W tabelce dokumentów dodano kolumny netto i VAT
 • Zwiększyliśmy wygodę pracy z dokumentami podczas edycji – pola opisujące dokument zostały podzielone na zwijane panele, system zapamiętuje układ paneli dla każdego użytkownika
 • Obsługa split payment – w okienku płatności za dokument pojawil się suwak “Split payment” – jego włączenie pokazuje dane do przelewu tj. VAT i NIP
 • Rozszerzono eksport dokumentów do Excela – rozszerzono ilość informacji o dokumentach, które są zapisywane do Excela, dzięki czemu można łatwo kontrolować poprawność odczytu skanów i uzyskać komplet informacji o każdym skanie
 • Udostępniono API do e-dokumentów – możliwa jest integracja z e-dokumentami poprzez API (np. pobranie danych odczytanych skanów bezpośrednio do innego systemu)

 • Poprawki wydruku faktury zaliczki w 2 walutach
 • Usprawnienia cykli fakturowania – w tym poprawka przenoszenia faktur z cykli do księgowania
 • Różne drobne poprawki

 

30
Maj

Taxxo – co nowego w maju & ułatwiamy życie z RODO

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 29 maja 2018

 • Wsparcie RODO  – do treści emaila z fakturą można dodać gotową klauzulę o przetwarzaniu danych zgodną z RODO (dotyczy faktur do osób fizycznych)
 • Proformy – automatyczne wystawienie faktury VAT, jeśli proforma zostanie opłacona (wymaga wersji Premium)
 • Nowe filtry  w tabeli proform
 • Na dashboardzie dodano informację o fakturach nie wydrukowanych i nie wysłanych
 • Poprawki ewidencji VAT i raportów kasowych
 • API – obsługa faktur cyklicznych oraz automatycznego wystawienia faktury po opłaceniu proformy
 • API – możliwość ograniczenia uprawnień konta API

 • Udostępnianie dokumentu – podwyższono poufność zgodnie z RODO – dodano opcję “wymagaj hasła” – dzięki czemu przekazanie linka do dokumentu jest poufne, zgodnie z RODO – dotyczy zwłaszcza przekazywania dokumentów zawierających dane osobowe, takie jak dokumenty kadrowe
 • Drobne usprawnienia w Taxxo Kurierze – aplikacji do przesyłania skanów z folderów komputera

 • Rejestr RODO dla biur rachunkowych– generowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania – rejestr zawiera wszystkich klientów obsługiwanych na Taxxo i typowe kategorie przetwarzania dla biur rachunkowych
 • Dane klienta biura – nowe pole Data zawarcia umowy na obsługę księgową, ważne pod kątem rejestru RODO
 • Nowy Asystent Księgowy, działający z Taxxo 2.0 – niezawodne i szybkie ładowanie skanów na podstawie pracy w systemie FK
 • Usprawnienia w Integratorze Taxxo – bardziej niezawodne działanie
 • Zakładanie nowych klientów w panelu biura – automatyczne nadawanie dostępnych usług dla nowo zakładanych klientów
 • Istotnie zwiększono szybkość działania całej Platformy Taxxo
23
Maj

Taxxo dla biura rachunkowego a RODO – jak wygenerować Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Jakie są wymagania RODO?

Obowiązek prowadzenia rejestru

Od 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać rozporządzenie UE dotyczące ochrony danych osobowych, zwane RODO. Wprowadza ono szereg nowych obowiązków, w tym prowadzenia rejestrów przetwarzania danych. Są dwa takie rejestry – „rejestr czynności przetwarzania”, który prowadzi administrator danych oraz „rejestr kategorii czynności przetwarzania”, który prowadzi podmiot przetwarzający dane na zlecenie. Takimi podmiotami są właśnie biura rachunkowe.

Każde biuro rachunkowe jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie klientów – musi posiadać aktualny rejestr kategorii czynności przetwarzania.

Co powinien zawierać taki rejestr?

 • Kategorie czynności przetwarzania (np. przetwarzanie danych w systemie księgowym, kadrowym, prowadzenie papierowej dokumentacji itd.)
 • Nazwy systemów, w których przetwarzane są te dane
 • Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa tych danych
 • Czas przechowywania danych (np. od daty zawarcia umowy z klientem do zakończenia współpracy)
 • Listę administratorów danych (czyli klientów) – w ramach każdej z powyższych kategorii
 • Dane kontaktowe do administratorów i ich przedstawicieli (np. właściciela firmy)
 • Dodatkowe informacje – zgodnie z rozporządzeniem

Jak wygenerować rejestr w Taxxo?

Najnowsza wersja Platformy Taxxo, dostępna od 29 maja 2018 pozwala automatycznie wygenerować taki rejestr z poziomu panelu biura rachunkowego.

 1. Zaloguj się na do nowej wersji Platformy Taxxo
 2. Upewnij się, że wszyscy Twoi klienci mają założone konto na Platformie Taxxo.
  Tylko Ci klienci zostaną uwzględni w rejestrze!
 3. Uzupełnij w danych klientów pole „Data zawarcia umowy z biurem”.
  Ta data będzie potrzebna, aby określić czas przechowywania danych.

W tym celu wejdź do modułu Zarządzanie klientami

Następnie przejdź do edycji danych klienta – zaznacz klienta na liście i kliknij akcje „Edytuj

Następnie w danych firmy uzupełnij Datę zawarcia umowy z biurem rachunkowym

Uzupełnij daty zawarcia umowy u wszystkich klientów w Taxxo. W ten sposób automatycznie uzupełnimy czas przetwarzania danych w przygotowywanym rejestrze RODO.

4.       Następnie przejdź do menu Dane biura, dostępnego z czarnego menu na górze strony.

5.       Z menu po lewej stronie wybierz RODO Rejestr

6.       Otworzy się okno, w którym zobaczysz listę proponowanych kategorii czynności przetwarzań.

RODO Rejestr kategorii czynności przetwarzania - Taxxo dla biur rachunkowych

Lista ta powinna zostać dostosowana do potrzeb każdego biura, w następujący sposób:

 • Przejrzyj wszystkie kategorie – są to przykładowe propozycje
 • Usuń kategorie, które nie dotyczą Twojego biura rachunkowego
 • Dodaj nowe kategorie jeśli przetwarzasz w biurze dane klientów w jeszcze innym zakresie
 • Uzupełnij nazwy systemów / oprogramowania – jeśli dotyczą danej kategorii
 • Zmodyfikuj opisy dotyczące środków bezpieczeństwa – aby były zgodne ze stanem faktycznym

Aby dodać nową kategorię czynności przetwarzania wybierz Dodaj

Aby zmodyfikować istniejącą kategorię wejdź do menu akcji, a następnie zaznacz opcję Edytuj.
Możesz też kliknąć na linka z nazwą kategorii

W wypadku przetwarzania danych związanego z wykorzystaniem systemów księgowych, płacowych oraz innych programów komputerowych uzupełnij pole Nazwa systemu lub oprogramowania

W tym okienku możesz też zmienić proponowany Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

7.       Po uzupełnieniu kategorii przetwarzań możesz wygenerować z Taxxo gotowy Rejestr kategorii czynności przetwarzania RODO poprzez naciśnięcie przycisku Eksportuj rejestr RODO do Excela

System poprosi o zapisanie pliku – zapisz go w dowolnym katalogu.

8.       Otwórz zapisany rejestr przy pomocy programu MS Excel.

 • Dane w arkuszu domyślnie są posegregowane po nazwach klientów
 • W Excelu możesz jeszcze dowolnie zmodyfikować i dopracować rejestr