27
Kwi

Powiadomienia wysyłane przez Platformę Taxxo – jak działają i co udoskonaliliśmy ostatnio

Jak działają powiadomienia Taxxo?

Platforma Taxxo ułatwia prowadzenie biznesu poprzez monitorowanie ważnych terminów oraz zdarzeń. Generuje powiadomienia wysyłane do przedsiębiorcy lub biura rachunkowego poprzez e-mail lub wiadomość SMS.

Przykłady powiadomień, które otrzyma przedsiębiorca:

 • Informacja o naliczeniu podatku lub ZUS przez biuro rachunkowe
 • Przypomnienie o terminie zapłaty podatku lub ZUS
 • Przypomnienie o konieczności przekazania faktur do księgowania, jeśli żadne nie zostały jeszcze przekazane
 • Przypomnienie o akceptacji faktur zakupu przez klienta
 • Powiadomienie o fakturach sprzedaży nieopłaconych w terminie przez kontrahentów
 • Powiadomienie o automatycznym rozliczeniu faktur sprzedaży poprzez wpływ na konto bankowe
 • Potwierdzenie o pomyślnym dodaniu do Taxxo faktur do księgowania drogą e-mailową

PowiadomienieNowe-Podatki

Powiadomienia, które otrzymają nasi kontrahenci (jeśli korzystamy z modułu Taxxo e-Faktura):

 • Powiadomienie o wystawieniu elektronicznej faktury VAT
 • Powiadomienie o wystawieniu elektronicznego wezwania do zapłaty

PowiadomienieNowe-Efa

Księgowi obsługujący klientów poprzez Platformę Taxxo również otrzymują informacje o ważnych zdarzeniach:

 • Informacja o dodaniu nowych dokumentów do księgowania przez klienta
 • Informacja o wystawieniu nowych faktur sprzedaży lub dokumentów kasowych
 • Powiadomienie o zakończonej digitalizacji skanowanych faktur
 • Powiadomienie o nowej sprawie dodanej przez klienta i terminie jej realizacji
 • Podsumowanie stanu naliczonych podatków w biurze rachunkowym

 

Jak zmienić zakres otrzymywanych powiadomień?

Użytkownicy Platformy Taxxo mają pełną dowolność w wyborze powiadomień, które chcą otrzymywać oraz sposobie ich dostarczania – e-mail i/lub SMS. Aby zmienić te ustawienia wystarczy wejść w Mój Profil – Powiadomienia

 

Co zostało udoskonalone?

W aktualizacji Platformy Taxxo wdrożonej w 04.2016 zmieniliśmy treści powiadomień e-mail oraz tematy tych powiadomień, aby były bardziej czytelne i zrozumiałe dla odbiorców – zwłaszcza zewnętrznych kontrahentów, którzy otrzymując faktury nie zawsze orientują się od kogo zostały wysłane. Od teraz w temacie wiadomości będzie więcej informacji wskazujących na jej zawartość i ważność.

Najważniejsze zmiany treści powiadomień:

Powiadomienia o podatkach i ZUS

 • zmieniliśmy temat wiadomości, aby jednoznacznie wskazywał na informację o naliczeniu podatków
 • w temacie wiadomości umieściliśmy nazwę biura, które naliczyło podatek dla klienta
 • wprowadziliśmy drobne zmiany w treści powiadomień o nadpłacie lub zmianie wysokości podatku
 • dodatkowo nazwę biura umieściliśmy w stopce wiadomości e-mail

 

Powiadomienia o wystawieniu faktury

 • w temacie wiadomości zostały dodane dane wystawcy faktury
 • dodatkowo w stopce tych powiadomień umieściliśmy nazwę wystawcy faktury

 

Elektroniczne wezwania do zapłaty

 • do tematu wiadomości zostały włączone dane wystawcy
 • wprowadziliśmy zmiany w treści wiadomości
 • w stopce wiadomości została umieszczona nazwa wystawcy

 

 Powiadomienia o przeterminowanych fakturach

 • zmodyfikowaliśmy temat, aby jednoznacznie wskazać, że zaległości nie dotyczą użytkownika Taxxo, tylko jego kontrahentów.

 

Oprócz wskazanych zmian wprowadziliśmy także szereg innych drobnych modyfikacji. Jeśli będą mieli Państwo kolejne sugestie dotyczące udoskonalenia powiadomień – jesteśmy otwarci na ich wprowadzenie.