08
Wrz

Nowa Taxxo e-Faktura 2.0 już dostępna!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Taxxo e-Faktura – nowoczesnego systemu fakturowania online dla firm usługowych. Nowa e-Faktura dostępna jest na Platformie Taxxo 2 dla wszystkich użytkowników poprzedniej wersji. Co nowego?

 • zupełnie nowy interfejs – szybszy i wygodniejszy
 • nowa strona startowa – dashboard – najważniejsze dane firmy
 • rozbudowa wszystkich typów faktur o nowe możliwości
 • nowe szablony wydruku, stopka, pieczęć windykacyjna
 • możliwość wprowadzenia wielu indywidualnych ustawień dotyczących wydruku i wysyłki faktury
 • zakładanie wielu serii faktur
 • nowości w kasie – wiele kas, kasy walutowe

Przeczytaj o wszystkich zmianach

NOWOŚCI W E-FAKTURZE

Wystawianie faktur

 • pobieranie danych kontrahenta z GUS przy wystawianiu faktury
 • rozbudowa wielu typów faktur – o waluty, rabat, naliczanie cen od netto/brutto
 • rozbudowana możliwość korzystania z kont bankowych na fakturze
 • nowe możliwości domyślnego ustawiania danych na fakturze
 • wygodne pole na dopisek na każdej fakturze
 • nowe szablony wydruku faktur
 • lepsze dopasowanie różnych logo na wydruku
 • możliwość dodania pieczęci windykacyjnej na wydruku
 • własna stopka na wydruku faktury

Korygowanie faktur

 • Nowe faktury korygujące (korekta odwrotnego obciążenia, marży, zaliczki, rachunku)
 • Możliwość wystawiania korekty do faktury nie istniejącej w systemie –  wygodna opcja przy rozpoczynaniu pracy z programem i konieczności korygowania faktur z innego programu

Wystawianie zaliczek

 • usprawnione działanie w zakresie wystawiania zaliczek
 • możliwość korygowania (zwrotu) zaliczki
 • możliwość korygowania/zwrotu zaliczki
 • lepsze zarządzanie zaliczkami i fakturami końcowymi

Wystawianie faktur dwuwalutowych (netto w walucie i VAT w PLN)

 • możliwość wystawiania faktur walutowych z VAT w PLN
 • dwa konta bankowe na fakturze – na wpłatę walutową i PLN
 • podsumowanie faktury wskazujące kwotę do zapłaty w walucie i PLN

Wysyłka faktur e-mailem

 • przyspieszono działanie w zakresie zapisania i wysyłki e-mailem
 • możliwość opóźnienia wysyłki
 • dodanie własnego tekstu w wiadomości email
 • możliwość wysyłki e-mailem wielu faktur jednocześnie
 • nowe okno pobierania faktury przez odbiorcę
 • nowy czytelniejszy wzór e-maila z fakturą
 • nowe angielskie powiadomienia z wysyłaną fakturą

Wydruki faktur

 • poprawiono skalowanie logo na wydruku faktury
 • dodano możliwość umieszczenia pieczęci windykacyjnej na fakturze
 • dodano możliwość stworzenia własnej stopki na wydruku
 • wprowadzono nowe szablony wydruku faktury

Lista faktur

 • Na liście oprócz daty wystawienia widoczna data dostawy/usługi
 • Przy każdej fakturze widoczne powiązania faktur (np. zaliczki, proformy, korekty)
 • Możliwość pokazywania/ukrywania filtrów na liście
 • Zawsze widoczna lista faktur nieopłaconych i przeterminowanych – osobne zakładki
 • Wydzielona lista proform, informacja czy do proformy jest wystawiona faktura końcowa
 • Nowe możliwości przeszukiwania i filtrowania  – po dacie dostawy, tagu, serii faktury, wyszukiwanie tekstu w pozycjach faktur

Oznaczanie płatności faktur i wezwania do zapłaty

 • Nowy wygodniejszy interfejs do oznaczania faktur jako opłaconych
 • Możliwość oznaczenia jako opłaconych kilku faktur jednocześnie
 • Nowy interfejs do połączenia e-faktury z bankiem internetowym w celu automatycznego rozliczenia płatności przelewami przychodzącymi na konto
 • Nowe rodzaje wezwań do zapłaty
  • Przypomnienie o płatności
  • Wezwanie do zapłaty
  • Ostateczne wezwanie do zapłaty

Eksport do Excela

Eksport listy faktur do Excela obejmuje też informacje o historii wysyłki faktury e-mailem

Serie faktur (e-faktura Premium)

Wersja Premium e-faktury została rozbudowana o możliwość definiowania własnych serii. W ramach każdej serii można zdefiniować domyślne ustawienia dla faktury

 • Logo dla serii
 • Pieczęć windykacyjną dla serii
 • Numerację
 • Domyślny typ dokumentu
 • Domyślne konto bankowe
 • Szablon wydruku
 • Język faktury
 • Walutę
 • Uprawnienia użytkowników dla serii

Na liście faktur można filtrować wg serii

Import danych kontrahentów

 • możliwość importu listy kontrahentów z dowolnego pliku XLS i CSV
 • inteligentny mechanizm rozpoznaje zawartość pliku – poszczególne kolumny i dane – i stara się automatycznie wczytać listę kontrahentów bez potrzeby ręcznej obróbki listy kontrahentów
 • dzięki temu można szybko wczytać listę kontrahentów z dowolnego innego systemu fakturowania i zacząć pracę z e-fakturą

NOWOŚCI W E-KASIE

Zupełnie nowy interfejs aplikacji – nowe możliwości, znacznie szybsza praca aplikacji

Prowadzenie wielu kas (Premium)

 • Możliwość założenia kilku kas i prowadzenia niezależnych rozliczeń
 • Możliwość założenia kas walutowych i prowadzenia rozliczeń w walucie
 • Możliwość filtrowania dokumentów dla wybranej kasy

Lista dokumentów kasowych i raporty kasowe

 • Dodatkowe zakładki pokazujące dokumenty „oficjalne” i „robocze”
 • Raporty kasowe dla każdej kasy