25
Paź

Nowości w Taxxo – jest już API!

Nowości udostępnione w Taxxo 2.0 w dniu 30.10.2017

 • Integracja poprzez API do e-Faktury – już dostępna!
 • Udogodnienia w e-Fakturze i e-Kasie – wysyłka duplikatu mailem, nowe filtry, nowe ustawienia wydruków

 

API – INTEGRACJA Z E-FAKTURĄ

Wprowadziliśmy możliwość połączenia się do e-Faktury 2.0 poprzez API. Kluczowe możliwości integracji to:

 • wystawianie faktury VAT, bez VAT (rachunki), VAT-marża, odwrotne obciążenie i pro-forma
 • modyfikacja wystawionej faktury
 • ustawienie faktury jako opłaconej
 • wysyłka wybranej faktury e-mailem
 • pobranie danych wybranej faktury – po ID lub numerze faktury
 • pobieranie linka do wystawionej faktury
 • pobieranie pliku PDF wystawionej faktury
 • pobieranie listy wszystkich faktur – za dany okres lub pełnej listy
 • pobieranie listy faktur nieopłaconych
 • usunięcie faktury

Dokumentacja do API znajduje się na stronie 
https://platforma2.taxxo.pl/api/documentation/

USPRAWNIENIA W E-FAKTURZE

 • Dodano wysyłkę duplikatu faktury mailem (dodatkowa opcja w Wyślij fakturę)
 • Dodatkowe ustawienia wydruku faktury
  • Drukowanie podsumowania faktury w dwóch walutach – w walucie obcej np. EUR i PLN
  • Pole na podpis nabywcy – można ukryć na wydruku faktury
  • Pole na podpis wystawcy – można ukryć na wydruku faktury
 • Usprawniono wydruk wielu faktur jednocześnie 
 • Nowe filtry na liście faktur: język faktury, forma płatności, osoba wystawiająca fakturę
 • Usprawniono działanie formatów numeracji faktur dla różnych typów dokumentów
 • Poprawiono edycję produktów i aktualizację listy produktów na fakturze
 • Usprawniono współpracę między starą i nową wersją e-faktury (zwłaszcza w zakresie wysyłki dokumentów e-mailem)

USPRAWNIENIA W E-KASIE

 • Dodano możliwość zbiorczego drukowania dokumentów kasowych z listy dokumentów

USPRAWNIENIA W E-DOKUMENTACH/DIGGIBOX

 • Usprawniono mechanizm uzupełniania danych dotyczących płatności po digitalizacji  – jeśli sekcja płatności dokumentu zostanie wypełniona ręcznie (np. czy opłacono, forma płatności, kwota płatności) – to system nie nadpisze tych danych po odczytaniu skanów
 • Dodano nowy format eksportu przelewów bankowych BZWBK
 • Nowy filtr na liście dokumentów “Dodane przez” (osoba, która dodała dokument)
 • Usprawniono wydruk wielu dokumentów jednocześnie 
 • Usprawniono przenoszenie e-faktur sprzedaży do e-dokumentów w celu księgowania

INNE USPRAWNIENIA

 • Uzupełnianie danych firmy – nie wymaga od teraz podania ulicy i numeru domu