28
Gru

Taxxo – najnowsze zmiany grudniowe

Prezentujemy nowości w Taxxo, udostępnione 28 grudnia

 • elektroniczna ewidencja sprzedaży VAT dostępna dla wszystkich firm
 • różne drobne poprawki i usprawnienia, w tym poprawki API
 • przygotowanie mechanizmu do pliku JPK_FA (dostępny wkrótce)

 • automatyczne scalenie wielu kontrahentów z tym samym NIP w jedną pozycję

 • rozszerzono Dane firmy  – dane dotyczące ZUS, Urzędów skarbowych, właścicieli
 • każda firma posiada pole na wprowadzenie indywidualnego rachunku bankowego ZUS NRS
 • wprowadzanie płatności ZUS obejmuje jedną łączną składkę do zapłaty na jedno konto klienta –  zgodnie z przepisami od 2018 roku
 • poprawka kalkulatora odsetek podatkowych

Szczegółowy opis zmian

 • Elektroniczna ewidencja sprzedaży VAT – dostępna już dla wszystkich klientów  (przeczytaj więcej)
 • Przygotowanie mechanizmu generowania pliku JPK_FA (dostępne wkrótce)
 • Możliwość używania tagów ze spacjami na fakturach
 • Poprawki dot. kont bankowych na fakturach (po usunięciu konta bankowego z listy kont, pozostanie ono bez zmian na wcześniej wystawionych fakturach)
 • Poprawki dot. edycji kwoty „Zapłacono” na wystawionej fakturze – po zmianie tej kwoty ponownie wysyłane jest powiadomienie z fakturą do klienta, w powiadomieniu pokazana jest kwota faktury i kwota pozostała do zapłaty
 • Poprawki API do e-faktury

 • Usprawnienia w zakresie wyboru kontrahentów na dokumencie – łączenie podobnych kontrahentów po NIP (likwidacja zdublowanych wpisów)

Zmiana w zakresie ZUS 2018:

 • Wszystkie firmy oraz właściciele spółek osobowych mają pole na indywidualny numer bankowy konta w ZUS (ZUS NRS)
 • Numer rachunku ZUS NRS można wygenerować automatycznie na podstawie NIP
 • Wprowadzanie ZUS przez biuro rachunkowe odbywa się według nowych zasad  tj. jedną kwotą dla klienta
 • Powiadomienia o płatności ZUS uwzględniają indywidualne rachunki bankowe klientów (jeśli są wpisane w Taxxo)

Podatki i ZUS – poprawki kalkulatora odsetek

Dane firmy

 • Rozszerzono dane firmy o nowe pola
 • Dodano edycję listy właścicieli firmy – dotyczy spółek osobowych
 • Dodano możliwość ustawiania urzędów skarbowych (możliwość ustawienia osobnego urzędu dla VAT i podatku dochodowego)
 • Dodano możliwość ustawiania ZUS
 • Dodano możliwość automatycznego wpisania numeru konta ZUS NRS na podstawie NIPu firmy

Widok księgowy – Moi klienci, Zarządzanie biurem

 • Na liście klientów dodano kolumnę z informacją o aktywnej digitalizacji oraz trybie digitalizacji
 • Możliwość włączenia i zmiany trybu digitalizacji z poziomu listy klientów biura